دوشنبه 29 آبان 1396 1100

توسعه همکار های علمی بین المللی نه یک شعار بلکه ضرورت دنیای امروز است

دکتر احمدی در همایش "بین المللی سازی دانشگاه تربیت مدرس" بر پیوستن به اقیانوس ارتباطات بین المللی برای بقاء دانشگاه و آینده علمی کشور تأکید کرد و توسعه همکاری های بین المللی را نه یک شعار، ترجیح شخصی و مکتب خاص بلکه ضرورت دنیای امروز دانست.

توسعه همکار های علمی بین المللی نه یک شعار بلکه ضرورت دنیای امروز است

دکتر احمدی در همایش بین المللی سازی دانشگاه تربیت مدرس که به همت واحد بین الملل دانشگاه برگزار شد بر پیوستن به اقیانوس ارتباطات بین المللی برای بقاء دانشگاه و آینده علمی کشور تأکید کرد و توسعه همکاری های بین المللی را نه یک شعار، ترجیح شخصی و مکتب خاص بلکه ضرورت دنیای امروز دانست.
دکتر احمدی با اشاره به برنامه راهبردی دانشگاه و الویت برون گرایی و حضور فعال بین المللی به عنوان یکی از ارکان اصلی طرح تحول گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت بین المللی سازی دانشگاه برنامه هایی در این راستا پیش بینی شده و قدم به قدم با همکاری اعضای هیأت علمی در حال اجراست. دانشگاه تربیت مدرس قابلیت های گسترده ای از بابت تولید علم و دانش دارد. این دانشگاه در سطح کشور و در برخی رشته ها در بعد جهانی از توانمندی های بسیاری برخوردار است. دانشمندان و محققین نام آوری که در سطح جهانی مطرح هستند در این دانشگاه فعالیت می کنند .
وی افزود: این دستاوردها با امکانات و شرایط موجود برای دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگران آن بدست آمده است. در حالی که دانشگاه های هم رده با دانشگاه تربیت مدرس در رده بندی های جهانی، با بودجه های بسیار به جایگاه مشابه ما دست یافته اند.
رئیس دانشگاه اضافه کرد: در کنار این مسئله که باید به امکانات خود بسنده کرده و با پذیرش منابع محدود و با وضع موجود برنامه های دانشگاه را جلو ببریم، می توانیم به اقیانوس ارتباطات بین المللی بپیوندیم و با اتصال به منابع جهانی از امکانات وسیع تر بهره مند شویم.
دکتر احمدی بر ضرورت همکاری های علمی بین المللی تأکید کرد و گفت: برای بقاء دانشگاه و آینده علمی کشور و درخشش در سطح بین المللی اقدامات برون گرایانه و انجام فعالیت های بین المللی وسیع ضرورت بسیار دارد. طرح تحول راهبردی دانشگاه نیز به این مسئله مهم به شدت توجه کرده است. منطق حکم می کند که از درونگرایی به سمت برون گرایی تغییر کنیم و از امکانات مادی و معنوی و روابط و منابع سازنده که این روزها در دنیا تبادل می شود برای ارتقاء علمی دانشگاه و کشور استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه تصریح کرد: گسترش ارتباطات و همکاری های علمی بین المللی نه یک شعار، ترجیح شخصی و مکتب خاص، بلکه ضرورت دنیای امروز است. توسعه ارتباطات بین المللی به ویژه در ابعاد علمی و دانشگاهی، مزایای سیاسی نیز به دنبال دارد که از آن تحت عنوان دیپلماسی علمی یاد می کنند. امروزه اشتراک منافع با کشورهای دور و نزدیک ضامن امنیت ملی کشورها می شود یا منافع مشترک کشورهای یک منطقه باعث ایجاد اتحاد و حفظ امنیت ملی و منطقه ای آنها می گردد.
دکتر احمدی اصلاح ساختارسازمانی، روال ها و ایجاد برخی زیرساخت ها را برای بین المللی شدن دانشگاه ضروری دانست و از تحمیل این اصلاحات به عنوان برکت نام برد و افزود: برای انجام فعالیت های بین المللی و رسیدن به اهداف مد نظر باید به اصلاح ساختارها ی دانشگاه مبادرت کنیم تا در نهایت شاهد ارتقاء کیفیت برون دادهای دانشگاه باشیم.
وی خاطر نشان کرد: برای ایجاد ارتباطات و همکاری های بین المللی و بهره مندی از منابع جهانی باید از تجربیات افراد موفق استفاده کرده و مهارت های لازم را کسب کنیم. دامنه فعالیت های بین المللی بسیار گسترده است و بر اساس علاقمندی، ویژگی های رشته و بستر اجتماعی آن، نیازهای ملی و... طیف وسیعی از فعالیت مطرح و امکان گشایش جبهه های نو، بروز ایده، خلاقیت و سازندگی برای پژوهشگران مقدور است.
رئیس دانشگاه در تشریح فعالیت های بین المللی که تا کنون انجام شده است گفت: برخی از فعالیت های بین المللی مانند برگزاری فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری و اساتید در مقیاس کم و متوسط برگزار می شود. ارائه مقالات بین المللی با منشاء داخلی نیز در کشور رایج است و افتخارات محدودی نیز برای کشورمان به ارمغان آمده است. باید در ادامه این روند به سمت تبادل دانشجو حرکت کنیم . برای توسعه حضور دانشجویان خارجی و تسهیل ورود آنها به دوره های رسمی به زبان انگلیسی در واحدهای بین الملل اقدامات قابل قبولی انجام شده و در افق آموزش عالی کشور دانشگاه تربیت مدرس در این عرصه گشایشی ایجاد کرد.
دکتر احمدی ادامه داد: برگزاری کارگاههای تخصصی، دعوت از اساتید خارجی مدعو، برگزاری مدرسه های تابستانی از نمونه های موفق توسعه همکاری های بین المللی است. در برخی موارد نیز دانشگاهها با شناخت دانشجویان و محققین ما، آزمایشگاههای مدرن و امکانات سخت افزاری خود را در اختیار پژوهشگران ایرانی قرار داده اند. برای آینده دورتر نیز برگزاری دوره های مشترک آکادمیک رسمی، پروژه های مشترک تحقیقاتی، همکاری های شبکه ای، تأسیس واحدهای مشترک و شعبه های دانشگاه های بزرگ، دریافت گرندها و امکانات بین المللی مطرح است که در فازهای بعدی بین المللی سازی دانشگاه باید پیگیری و اجرا شود.
وی در پایان بر تبادل تجربیات در زمینه همکاری های بین المللی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای افزایش مهارت های ارتباطات بین المللی تأکید کرد.