شنبه 20 آبان 1396 1650

نشست علمي "به سوي كنشگري شهرسازان در عرصه عمومي" برگزار مي شود

انجمن علمي دانشجويي طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس با همكاري پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي، شوراي شهر تهران و انجمن طراحان شهري ايران نشست علمي " به سوي كنشگري شهرسازان در عرصه عمومي" را برگزار مي كند.

نشست علمي

انجمن علمي دانشجويي طراحي شهري دانشگاه تربيت مدرس با همكاري پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي، شوراي شهر تهران و انجمن طراحان شهري ايران نشست علمي به سوي كنشگري شهرسازان در عرصه عمومي را برگزار مي كند.
اين نشست روز چهارشنبه 24 آبان ماه از ساعت 15 تا 18 در سالن پژوهشكده فرهنگ و هنر و معماري واقع در خيابان انقلاب نرسيده به چهارراه وليعصر برگزار مي شود.
سخنران اين نشست دكتر خليل حاجي پور عضو هيات علمي گروه شهرسازي دانشگاه شيراز مي باشد.
معرفي فعاليت هاي پژوهشي گروه معماري و منظر شهري پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي در حوزه كنشگري شهري و رونمايي از وبسايت طراحي شهري ايراني به آدرس www.urbandesign.ir از ديگر برنامه هاي اين نشست مي باشد.
حضور در اين نشست علمي براي عموم آزاد و رايگان است. علاقه مندان جهت ثبت نام و دريافت گواهي حضور مي توانند ‌نام، نام خانوادگي، ايميل و شماره تماس خود را به آدرس tmuudf@gmail.com ارسال كرده و جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت fups2018.com قسمت event مراجعه نمايند.