شنبه 13 آبان 1396 1059

برگزاری کارگاه تخصصی "آشنایی با کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره" در دانشگاه

کارگاه تخصصی "آشنایی با کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره" پانزدهم آبان ماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود.

برگزاری کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی آشنایی با کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره" پانزدهم آبان ماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار می شود.
کارگاه تخصصی آشنایی با کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به همت دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی نظریه پرداز مطرح و رییس شورای تخصصی علوم اجتماعی و دکتر مصطفی اسماعیلی رییس کمیته های دستگاهی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دوشنبه پانزدهم آبان ماه از ساعت 13 تا 15 در سالن استاد میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.