چهارشنبه 10 آبان 1396 826

زمان و ذهن خود را در زندگي مديريت كنيد

عضو هيات علمي دانشكده هنر در مراسم معارفه دانشجويان ورودي جديد اين دانشكده كه نهم آبان ماه در سالن مطهری برگزار شد، بر لزوم مديريت ذهن و زمان در زندگي تاكيد كرد.

زمان و ذهن خود را در زندگي مديريت كنيد

عضو هيات علمي دانشكده هنر در مراسم معارفه دانشجويان ورودي جديد اين دانشكده كه نهم آبان ماه در سالن مطهری برگزار شد، بر لزوم مديريت ذهن و زمان در زندگي تاكيد كرد.
دكتر اكبر عالمي عضو هيات علمي دانشكده هنر خطاب به دانشجويان گفت: در جواني گاهي يك حرف، يك كتاب، يك سفر و يك ديدار مي تواند مسير زندگي ما را عوض كند و شما دانشجويان بايد زمان و ذهن خود را مديريت كنيد. با هر كسي معاشرت نكنيد و هر كتابي را نخوانيد و از زمان خود حداكثر استفاده را ببريد.
وي افزود: هنر شانه به شانه فلسفه گام بر مي دارد همانطور كه در كتاب مينوي خرد آمده است؛‌ علم بدون خرد، علم نيست و هنر بدون علم، ‌هنر نيست.
مدرس و پژوهشگر سينما خاطر نشان كرد: شما معمار زندگي خود هستيد و بايد موفقيت را به چنگ بياوريد. خوش به حال شما كه رشته هنر را براي ادامه تحصيل انتخاب كرديد. هنر فقط سرگرمي نيست و پشت آن كوهي از دانش و بينش نهفته است.
وي در پايان از دانشجويان خواست،‌ زمان خود را كه گرانبهاترين پديده خلقت است از دست ندهند و فقط به دنبال گرفتن مدرك نباشند تا پدران و مادران آنها و اعضاي هيات علمي دانشگاه به آنان افتخار كنند.

دكتر اكبر عالمي

در ابتداي اين مراسم دكتر مجتبي رفيعيان رييس دانشكده هنر و معماري نيز ضمن خير مقدم به دانشجويان، به معرفي كوتاهي از دانشكده پرداخت. پرسش و پاسخ دانشجويان با هيات رييسه دانشكده و پيانو نوازي از سوي دكتر ندايي از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.