دوشنبه 3 مهر 1396 1540

اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در واليبال برگزار مي شود

اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در واليبال يازدهم آبان ماه 96 به ميزباني دانشگاه پيام نور استان همدان برگزار مي شود.

اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در واليبال برگزار مي شود

اولين همايش ملي پژوهش هاي كاربردي در واليبال يازدهم آبان ماه 96 به ميزباني دانشگاه پيام نور استان همدان برگزار مي شود.
استعداد يابي ورزشي در واليبال،‌ كاربرد بيومكانيك ورزشي در واليبال، كاربرد فيزيولوژي ورزشي در واليبال، مديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي واليبال، آسيب شناسي و بازتواني در ورزش واليبال، نقش مهارت هاي ذهني در بهبود عملكرد واليباليست ها، ‌اجراي بهينه سياست اقتصاد مقاومتي در ورزش،‌ رسانه و اليبال، بازاريابي در واليبال، رفتار حركتي در واليبال،‌ واليبال و
ورزش همگاني، علم تمرين ويژه در واليبال و گردشگري ورزشي در واليبال از جمله محورهاي اين همايش مي باشد.
آخرين مهلت ثبت نام در اين همايش 15 مهر ماه و آخرين مهلت ارسال مقاله 30 مهر ماه مي باشد.
علاقه مندان جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس
http://conference.pnu.ac.ir/hamedan-volleyball96 مراجعه و يا با شماره 09374125807 تماس حاصل نمايند.