دوشنبه 6 شهریور 1396 1646

توديع و معارفه رييس دانشكده عمران و محيط زيست برگزار شد

مراسم تودیع دکتر حمزه شكيب رییس پیشین و معارفه دکتر ناصر خاجي رییس جدید دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست ششم شهريورماه با حضور رييس دانشگاه و جمعي از اساتید و كاركنان این دانشکده برگزار شد.

مراسم تودیع دکتر حمزه شكيب رییس پیشین و معارفه دکتر ناصر خاجي رییس جدید دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست ششم شهريورماه با حضور رييس دانشگاه و جمعي از اساتید و كاركنان این دانشکده برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم دكتر شكيب ضمن تشكر از زحمات هيات رييسه، اعضاي هيات علمي و كارمندان دانشكده كه دلسوزانه در جهت رشد و ارتقاي دانشكده با وي همكاري نمودند تشكر و قدرداني كرد.
در ادامه دكتر احمدي رييس دانشگاه در سخناني ضمن تقدير از زحمات دكتر شكيب در زمان تصدي رياست دانشكده اظهار داشت: دكتر شكيب دانشمند و محقق برجسته و شخصيت علمي شناخته شده اي هستند و در دوران ابتدايي تاسيس دانشكده عمران بسياري از كمبودها و سختي ها را تحمل كردند. شخصيت ايشان به عنوان رييس دانشكده همواره باعث اميد،‌ آرامش و ثبات در دانشكده عمران بود.

توديع و معارفه رييس دانشكده عمران و محيط زيست

وي افزود: دكتر خاجي در طي سال هايي كه كه مسئوليت دفتر همكاري هاي علمي و بين المللي را بر عهده دارند همواره فردي دقيق، پيگير، جدي و مبتكري بودند كه با نظر سنجي از سوي اعضاي هيات علمي دانشكده به عنوان رياست دانشكده عمران و محيط زيست انتخاب شدند.
رييس دانشگاه تصريح كرد: دانشكده عمران دانشگاه، همواره دانشكده مهم و اثرگذاري در تاريخ دانشگاه تربيت مدرس بوده است و از ابتداي تاسيس گروه عمران در دانشگاه، همواره تصميمات و اقدامات اين گروه الگوي ساير گروه ها و دانشكده ها بود و بسياري از معضلات و مشكلات دانشگاه با روش هاي مبتكرانه اين گروه حل و فصل مي شد.
وي گفت: در طول دوره تحول و رشد گروه و بخش عمران همواره اين پيشتازي و ابتكار عمل مشهود بود و چندين نفر از روساي دانشگاه تاكنون از اعضاي هيات علمي گروه عمران بوده اند.
دكتر احمدي خاطر نشان كرد: اين توانمندي در دانشكده وجود دارد كه از استعدادهاي خود به خوبي استفاده كند و بتواند برنامه هاي خوبي در زمينه ارتباطات بين المللي،‌ قراردادها،‌ تعامل با صنعت و پارك علم و فناوري در جهت اثرگذاري در دانشگاه و ارتقاي خود داشته باشد.
وي در خصوص اهميت اجراي طرح تحول راهبردي در دانشكده عمران گفت: اميدواريم دكتر خاجي با توجه به برخي از محدوديت هاي بودجه اي كه دانشگاه با آن مواجه بوده است بتوانند مسير طرح تحول راهبردي را در دانشكده هر چه بيشتر هموار نمايند. بسياري از بسته هاي موفقيت در طرح تحول راهبردي دانشگاه به گونه اي است كه نياز به بودجه چنداني نداشته و با هزينه مختصري مي توان روال هاي موجود را محقق كرد و در موج سوم اين طرح كه از مهرماه آغاز مي شود بسياري از بسته هاي موفقيت كوتاه مدت تعريف شده است كه بسيار موثر و مفيد خواهد بود.
وي تصريح كرد: دانشكده تاريخچه پرافتخاري دارد و هميشه تعدادي از اعضاي هيات علمي اين دانشكده در برنامه ها و فعاليت هاي اثر گذار كشور حضور داشتند. با توجه به اينكه بسياري از اقدامات و فعاليت هاي بازار كار جامعه با عمران سر و كار دارد، برخي از اساتيد دانشكده درگير فعاليت هاي اجرايي يا خدمات مهندسي هستند كه اميدواريم با نظم دهي به اين فعاليت ها آن ها را در مسير آكادميك و دانشگاهي سوق دهند و همواره حضور منظم در دانشكده و ارتباط قوي با دانشجويان و صنعت داشته باشند تا بتوانيم نظم و اخلاق دانشگاهي را بيش از پيش در دانشكده داشته باشيم.

توديع و معارفه رييس دانشكده عمران و محيط زيست

در ادامه دكتر خاجي از اعضاي هيات علمي دانشكده به دليل داشتن اعتماد و راي مثبت به وي براي تصدي رياست دانشكده تشكر و قدرداني كرد.
رييس جديد دانشكده عمران و محيط زيست يادآور شد: اين اعتماد، مسئوليت سنگيني را براي من ايجاد خواهد كرد تا بيش از پيش در جهت ارتقاي دانشكده بكوشم و ان شاالله بتوانم از همكاري تمامي اعضاي هيات علمي دانشكده در اين مسير استفاده نمايم.
وي گفت: دانشكده عمران و محيط زيست دانشگاه يكي از دانشكده هاي تراز اول كشور است كه بايد جايگاه آن را چه از بعد ملي و چه بين المللي ارتقا بخشيم و در اين راه دست ياري به سوي تك تك همكاران دانشكده و تمامي اساتيد پيشكسوت و جوان دراز مي كنيم تا در اين راه دشوار ما را ياري كنند.
در ادامه اعضاي هيات علمي و كارشناسان دانشكده به بيان برخي از انتظارات و ديدگاه هاي خود در جهت ارتقا و رشد دانشكده پرداختند.
در پايان، لوح تقدير دكتر شكيب و حكم دكتر خاجي از سوي رييس دانشگاه به آنان اهدا شد.