یکشنبه 5 شهریور 1396 2839

آيين بزرگداشت روز كارمند برگزار شد

آيين بزرگداشت روز كارمند و تجليل از كارمندان نمونه دانشگاه چهارم شهريور ماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد.

آيين بزرگداشت روز كارمند برگزار شد

آيين بزرگداشت روز كارمند و تجليل از كارمندان نمونه دانشگاه چهارم شهريور ماه در سالن شهيد چمران دانشگاه برگزار شد.
در اين مراسم دكتر محسن محمد زاده معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه ضمن تبريك روز كارمند اظهار داشت: در فاصله مراسم روز كارمند سال گذشته تا امسال 5 نفر از همكاران عزيز دانشگاه؛ شهيد صابريان،‌ رسول حكيم پور، علي اكبر حسين پور، مهدي بيگي و فريده فاتحي را از دست داديم كه از خداوند متعال براي اين عزيزان رحمت و مغفرت الهي را خواستاريم.
وي اظهار داشت: موفقيت ها و پيشرفت هاي دانشگاه مرهون تلاش هاي سه قشر كارمند، دانشجو و هيات علمي است و اگر يكي از اين سه قشر نباشد فعاليت دو قشر ديگر بي معنا خواهد بود و در زمينه اجراي طرح تحول راهبردي و بين المللي شدن دانشگاه،‌ همكاري و تلاش كارمندان بسيار حائز اهميت است.
وي افزود: كاركنان دانشگاه تربيت مدرس افراد ويژه اي هستند و از ويژگي هاي خاصي برخوردارند و عمدتا به وظايف و مسئوليت هاي خود دركار واقفند و آن ها را به نحو احسن انجام مي دهند.
معاون پشتيباني و منابع انساني به فرآيند انتخاب كارمند نمونه اشاره و تصريح كرد: همه كارمندان دانشگاه پرتلاش و نمونه هستند اما با توجه به آيين نامه انتخاب كارمند نمونه و با همكاري مسئولان و كاركنان دانشگاه هر سال، جمع كوچكي از اين كاركنان به عنوان كارمند نمونه و تلاشگر انتخاب مي شوند.
دكتر محمد زاده ادامه داد: در فرآيند انتخاب كارمند نمونه،‌ در امور اداري دانشگاه و هيات اجرايي منابع انساني و كارگروه هايي كه تشكيل شد در جلسات متعدد با رعايت آيين نامه مربوط طي سه مرحله فرآيند انتخاب صورت گرفت. در مرحله اول از ميان تمامي كاركنان، افرادي كه واجد شرايط لازم از سوي مديريت اداري دانشگاه بودند انتخاب شدند كه اين شرايط شامل داشتن حداقل سه سال سابقه كار، خدمت مستمر در طول يك سال گذشته،‌كسب حداقل امتياز 85 در فرم ارزشيابي و مقيد بودن به ضوابط اداري مي باشد.
وي خاطر نشان كرد:‌ انتخاب كارمندان نمونه در دو بخش سرپرستان و غير سرپرستان صورت گرفت كه پس از انتخاب افراد واجد شرايط، اسامي آنان به دانشكده ها و واحدها و معاونت ها اعلام شد و واحد هاي مربوطه از بين واجدين شرايط، 10 درصد ر ابه تناسب تعداد پرسنل هر واحد انتخاب كردند كه 30درصد از بین کل منتخبین واحدهای دانشگاه برای هر مجموعه از واحدها انتخاب شد و در نهايت 40 درصد از بین کل برگزیدگان مرحله سوم به انتخاب هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه انتخاب شدند. هیات اجرایی پس از بررسی و تبادل نظر از میان 50 نفر انتخاب شدگان مرحله سوم ( شامل 13 نفرسرپرست و غیرسرپرست 37 نفر) 7 نفر را به عنوان سرپرست و 13 نفر بعنوان غیرسرپرست نمونه و در مجموع 20 نفر به عنوان کارمند نمونه انتخاب و 30 کارمند دیگر مرحله سوم به عنوان کارمند پرتلاش شایسته تقدیر معرفي شدند.

آيين بزرگداشت روز كارمند

وي در پايان گفت: با توجه به اينكه طي سه سال گذشته هم روند ارتقا و هم فعاليت كارمندان دانشگاه مثبت بوده است امسال تعداد كارمندان نمونه از 15 نفر به 20 نفر افزايش يافت.
در ادامه مراسم با حضور رييس و هيات رييسه دانشگاه ، از كارمندان نمونه و تلاشگر تقدير به عمل آمد.

کارمندان نمونه:
سطح سرپرستی
1- محمد خادمی زارع ( معاونت دانشجویی)
2- سید عباس حسینی (معاونت پژوهشی و فناوری)
3- فهیمه عربی زنجانی (معاونت پشتیبانی و منابع انسانی )
4- مجتبی کوهکن (معاونت آموزشی)
5- محمد حسن نصرتی ( حوزه ریاست)
6- علی اکبر حسینی زاده (مجموعه دانشکده علوم انسانی)
7- شهرام پوربیرانوند (دانشکده علوم پزشکی)
سطح غیرسرپرستی :
1- علیرضا اکبری (مجموعه دانشکده های فنی و مهندسی)
2- ابوالفضل رزاق نتاج( مجموعه دانشکده های فنی و مهندسی)
3- محبوبه غفاریان بادی (دانشکده هنر)
4- اختر ابراهیمی (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور)
5- عبدالحسین شمس(دانشکده کشاورزی)
6- ارسلان حسنی انبوهی(دانشکده کشاورزی)
7- علی اصغر اکبری (مجموعه دانشکده علوم انسانی)
8- هادی رستمی علیپور (حراست)
9- ثریا قهرمانی مهیو(معاونت آموزشی)
10- مریم کسائی زاده ( معاونت پشتیبانی و منابع انسانی)
11- مهدی ده نار صیدی (معاونت پژوهشی و فناوری)
12- نیره رحیمی وند (معاونت دانشجویی)
13- ولی رضائی حاجی کندی (معاونت فرهنگی و اجتماعی)
14- سیده فاطمه هاشمی (حوزه ریاست )

کارمندان شایسته تقدیر:
سطح سرپرستی
1- محمد سعید محمودی (مجموعه دانشکده های فنی و مهندسی)
2- اقدس نصیری کاشانی (مجموعه دانشکده های فنی و مهندسی)
3- عاطفه اسکافی ثابت (مجموعه دانشکده های علوم پایه)
4- علی شکری (معاونت آموزشی)
5- رسول غلامدخت ماهر(معاونت پشتیبانی و منابع انسانی)
6- محسن یادگاری(دانشکده کشاورزی)
7- علی شمسی (دانشکده کشاورزی)
8- فرما توسلیان (معاونت پژوهشی و فناوری)
9- مریم آتشی (معاونت پژوهشی و فناوری)
سطح غیر سرپرستی
1- حمید قربانی (دانشکده هنر)
2- زینب پهلوان (دانشکده علوم پزشکی)
3- علی رضوانی تبار (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور)
4- هادی تونی (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور)
5- پروین لباف(مجموعه دانشکده های علوم پایه)
6- محمدعلی نساج (مجموعه دانشکده های علوم انسانی)
7- علی خدابنده (مجموعه دانشکده های علوم انسانی)
8- حسین درجزی دولق (حراست)
9- نوربخش دلیرج کندوسر(حراست)
10- محمد ی جمال آباد (حراست)
11- میثم رضایی (حراست)
12- نعمت اله ذکوی (اداره انتظامات دانشکده منابع طبیعی نور)
13- فهیمه فلاحتی (معاونت آموزشی)
14- سمیه باغشاهی(معاونت آموزشی)
15- کاظم کشاورز کمرئی (معاونت پشتیبانی و منابع انسانی)
16- سعید علیزاده (معاونت پشتیبانی و منابع انسانی)
17- مرضیه کلائی (معاونت پشتیبانی و منابع انسانی)
18- سمیه علی بیک تهرانی (معاونت پژوهشی و فناوری)
19- صدیقه دباغی داریان(معاونت پژوهشی و فناوری)
20- حسن بابائی (معاونت دانشجویی)
کارمندان نمونه حوزه راهبردی :

1 – رسول اندایش
2 – نعیمه فرهادی