شنبه 4 شهریور 1396 1945

ریيس دانشگاه در مراسم روز كارمند بر لزوم همكاري همه كاركنان در پيشبرد طرح تحول راهبردي تاكيد كرد

رييس دانشگاه در مراسم روز كارمند كه چهارم شهريور ماه برگزار شد، بر لزوم همكاري همه كاركنان در پيشبرد طرح تحول راهبردي و بين المللي شدن دانشگاه تاكيد كرد.

ریيس دانشگاه در مراسم روز كارمند بر لزوم همكاري همه كاركنان در پيشبرد طرح تحول راهبردي تاكيد كرد

رييس دانشگاه در مراسم روز كارمند كه چهارم شهريور ماه برگزار شد، بر لزوم همكاري همه كاركنان در پيشبرد طرح تحول راهبردي و بين المللي شدن دانشگاه تاكيد كرد.
دكتر احمدي رييس دانشگاه در ابتداي اين مراسم ضمن گراميداشت هفته دولت و ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك روز كارمند، از زحمات تمامي كاركنان دانشگاه كه با تحمل مشكلات و سختي ها در اعتلاي هر چه بيشتر دانشگاه نقش بسزايي داشته اند تشكر و قدرداني كرد.
وي اظهار داشت: ما دانشگاهيان براي اعتلاي خانواده تربيت مدرس تلاش مي كنيم و سختي ها را به جان مي خريم و با الگو گرفتن از شهداي بزرگوار براي اعتلاي ميهن، به ويژه دانشگاه مولود انقلاب تلاش مي كنيم و در اين راه به دنبال اعتلا و نوآوري بوديم و اميدواريم كه شما كاركنان عزيز در طرح تحول راهبردي دانشگاه همكاري نموده و در اين مسير خود را براي پذيرش اين تحول كه بهبود،‌ تحول و كارآمدي بيشتري را براي دانشگاه رقم خواهد زد شريك بدانيد.
وي افزود: حدود 200 تا 300 كارمند به عنوان حاميان طرح تحول راهبردي به ما در اين مسير دشوار به صورت ويژه كمك كردند و بايد همه كارمندان دانشگاه به اين مسير بپيوندند و هسته طرح تحول راهبردي براي آينده دانشگاه بسيار سرنوشت ساز خواهد بود. ما با آموزش عالي نويني رو به رو هستيم كه شرايطش متفاوت با گذشته است و اگر خودمان را با آن سازگار نكنيم، ‌آسيب خواهيم ديد.

مراسم روز كارمند

رييس دانشگاه تصريح كرد: اميدواريم با چابكي و صميميتي كه در خانواده تربيت مدرس وجود دارد، ‌اين دانشگاه تحصيلات تكميلي و برآمده از انقلاب بتواند جايگاه خود را در آموزش عالي حفظ و ارتقا دهد و ارتقاي رتبه دانشگاه به 200 دانشگاه برتر جهان هدف دانشگاه براي 5 سال آينده است كه ان شاالله با تلاش و همكاري شما كارمندان پر تلاش ميسر خواهد شد.
وي با اشاره به اهميت ارتباطات بين المللي دانشگاه خاطر نشان كرد: ارتباط بين المللي و ارتباط علمي و عملياتي با اساتيد دانشگاه هاي مهم جهان، بسيار براي دانشگاه حائز اهميت است و اين رمز موفقيت دانشگاه هاي اسلامي خواهد بود كه بايد در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به موفقيت هاي دانشگاه در زمينه توليد علم گفت: دانشگاه تربيت مدرس دومين دانشگاه جامع كشور از نظر توليد علم است و ما راه زيادي در پيش داريم و كسب مهارت هاي بين المللي از سوي كارمندان و يادگيري زبان انگليسي براي كارمندان بسيار حائز اهميت است تا كارمندان بتوانند در آينده نزديك در مسير تعامل بين المللي حركت كنند.
رييس دانشگاه اظهار داشت: معاونت پشتيباني و منابع انساني دانشگاه طي سه سال گذشته توانسته بسياري از حقوق معوقه كارمندان را مطابق مصوبه هيات امنا و با توجه به توان دانشگاه به صورت جدي دنبال كند كه از جمله آنها مي توان به رتبه بندي كاركنان، محاسبه و پرداخت سختي كار،‌ ايجاد فرصت رشد و ارتقا براي كارمندان از طريق طرح فوق العاده بهره وري و احياي برخي از حقوق مربوط به ايثارگران دانشگاه اشاره كرد.
همچنين قرادادهاي بسياري از كارمندان كه از شرايط مناسب برخوردار نبود، ساماندهي شد تا در جايگاه مناسب استخدامي قرار گيرد.
وي با اشاره به ايجاد تشكيلات جديد دانشگاه افزود: تشكيلات دانشگاه بايد در سال 96 به صورت عملياتي تعريف و به تصويب هيات امنا برسد و نسبت كارمند به عضو هيات علمي در اين تشكيلات كاهش پيدا خواهد كرد. در اين مسير كارمندان توانمند و كارآمد جايگاه والايي دارند و ارتقاي كارمندان با شرايط ويژه تعريف خواهد شدكه اميدواريم با همكاري همه كارمندان،جايگاه شايسته سالاري به طور بهتري در دانشگاه محقق شود.

مراسم روز كارمند

دكتر احمدي ادامه داد: در حال حاضر نسبت تعداد كارمند به عضو هيات علمي ا/4 است كه بايد اين عدد به زير يك و در آينده به عدد نيم برسد و كارمنداني كه توانايي و استعداد دارند با استفاده از طرح فوق العاده بهره وري بتوانند چند وظيفه و مسئوليت متجانس را در جايگاه خود ايفا كنند.
وي در پايان سخنان خود ضمن تبريك هفته دولت به دولت جديد دوازدهم اظهار داشت: ‌كشور ما آموزش عالي توانمندي دارد كه از نظر رشد علمي مقام اول را در دنيا كسب كرده و چنين جامعه توانمندي در جمهوري اسلامي توانسته از نظر توليد علم با رشد 25 درصدي در سال 2014 تا 2016 مقام اول را كسب كند كه در اين مسير پشتيباني دولت بسيار مغتنم بوده و اميدواريم وزير جديد علوم نيز از اين توانمندي به صورت شايسته براي ارتقاي كشور بهره گيرد.