چهارشنبه 4 مرداد 1396 1650

لزوم تعامل بيشتر مسئولان با شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه

جمعي از اعضای شورای صنفی مرکزی كاركنان دانشگاه روز دوشنبه دوم مرداد ماه در نشستی صميمانه با رييس دانشگاه، به تبادل نظر و بیان دیدگاه‌هاي خود پرداختند.

لزوم تعامل بيشتر مسئولان با شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي دانشگاه

جمعي از اعضای شورای صنفی مرکزی كاركنان دانشگاه روز دوشنبه دوم مرداد ماه در نشستی صميمانه با رييس دانشگاه، به تبادل نظر و بیان دیدگاه‌هاي خود پرداختند.
در اين نشست اعضای شورای صنفی مرکزی دانشگاه در خصوص ادامه همکاری شورا با رييس دانشگاه و جایگاه و اهمیت شورا مطالبي را عنوان كردند.
هم چنين بر لزوم نیاز حضور بیشتر اعضای شورا در کانونهای تصمیم‌گیری مرتبط با همکاران غیر هیات علمي تاكيد كردند.
بررسی و آسیب شناسی عملکرد معاونت پشتیبانی در حوزه‌های کارمندی و یافتن راهکار برای برون‌رفت از مشکلات و برنامه ریزی به موقع مسئولان دانشگاه برای اجرای بهتر و در زمان مناسب خود برای برنامه‌ها و مصوبات از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست بود.
رييس دانشگاه نيز علاوه بر تاکید ادامه همکاری با شورای صنفی کارکنان، نیاز به تعامل بیشتر با این شورا را ملزم دانست.
دكتر احمدي خاطر نشان كرد: به جهت جایگاه بخشیدن بیشتر و بهتر به شورا، تمام تلاش خود را برای رفع موانع پیش رو برای مشارکت بیشتر در کانونهای تصمیم‌گیری، انجام خواهد داد.
وي افزود: در صورت لزوم، پس از سپری شدن یک مدت زمان آزمایشی، می‌توان اساسنامه‌های متناسب با این مشارکت و همکاری را تدوین نمود.