چهارشنبه 28 تیر 1396 1481

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :آموزش عالی با بازار کار تطابق لازم را ندارد

دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی، ضمن اینکه بحث اشتغال را یکی از مسائل مهم و اصلی کشور دانست که اغلب در سیاست گذاری ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد، از تطابق پایین آموزش با بازار کار خبر داد و گفت: مهم ترین مسئله در حوزه اشتغال و ارتباط آن با حوزه آموزش عالی، عدم انطباق آموزش های دانشگاهی با بازار کار و نیاز جامعه است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :آموزش عالی با بازار کار تطابق لازم را  ندارد

دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی، ضمن اینکه بحث اشتغال را یکی از مسائل مهم و اصلی کشور دانست که اغلب در سیاست گذاری ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد، از تطابق پایین آموزش با بازار کار خبر داد و گفت: مهم ترین مسئله در حوزه اشتغال و ارتباط آن با حوزه آموزش عالی، عدم انطباق آموزش های دانشگاهی با بازار کار و نیاز جامعه است.
وی افزود: آموزش در کشور ما کمی و متمرکز بر پردازش داده‌هاست در حالی که امروز نیاز ما کار کیفی و تحلیلی است اما به دلیل چسبندگی در سیاست‌گذاری، ناخودآگاه همان رفتار سه دهه پیش را دنبال می‌کنیم و با وجود اینکه می‌دانیم نیازمند تنوع و ذیل آن گوناگونی در توانایی‌ها و قابلیت‌های معطوف به نیاز هستیم، همچنان رویکردمان تولید انبوه دانشجو و فارغ‌التحصیل است. در حالی که باید تولید متنوع و مطابق با نیاز داشته باشیم.
دکتر منصوری به مطالعات صورت گرفته در یک و نیم سال گذشته در وزارت کار اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه وزارت علوم چند سال است دست به آمایش و اصلاح رشته‌های تحصیلی زده و دانشگاهها را به صورت منطقه ای دسته بندی کرده و بسیاری از سیاست‌ها به صورت منطقه‌ای دنبال می‌شوند، همچنان میزان جذب و رشته های دانشگاهی در برخی استان ها و مناطق با نیاز واقعی آن استان و اقتصاد و بازار اشتغال آن منطقه مطابقت ندارد.
وی در ادامه ساختار نظام آموزش و پژوهش عالی را در سه بخش دولتی، لیبرال (نئولیبرال) و نظام مبتنی بر مشارکت بخش های دولتی و خصوص تقسیم بندی کرد و در تشریح ویژگی های نظام دولتی گفت: در نظام آموزشی و پژوهشی دولتی و متمرکز، تأمین مالی از سوی دولت انجام شده و تمرکز در تصمیم گیری تمایل به ارائه شده های استاندارد دارد و سهم پژوهش در مقابل آموزش و سهم کاربرد در مقابل تئوری کاهش یافته است.
معاون وزیر کار افزود: برای پاسخگویی به بحث اشتغال و رفع مشکلات بازار کار، نظام مبتنی بر مشارکت بخش های دولتی و خصوص بیش از دو نظام دیگر جوابگو خواهد بود. باید جهت گیری نظام آموزش عالی، جامعه محور بوده و این نظام به سمت حلقه های پر ارزش تر زنجیره دانش (تولید دانش) و عدم تمرکز سوق داده شود.
دکتر منصوری ضمن اشاره به تجربیات دهه 90 کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین پیشنهاد داد: برای رفع مشکل در کوتاه مدت پیشنهاد می شود که میزان انطباق پذیری آموزش های دانشگاهی با نیاز بازار را افزایش دهیم. در میان مدت رصد و پیش بینی و در بلند مدت اصلاح ساختار را پیشنهاد می دهیم.
وی بکار گیری یک نسخه فراگیر و واحد را مفید ندانست و بر اعمال برخی سیاست های انتخابی تأکید کرد و افزود: در حوزه هایی که توانایی آن را داریم باید از سیاست های انتخابی استفاده کنیم. آنجا که می توانیم رقابت پذیر باشیم و به رشد اقتصادی دست یابیم، باید نظام آموزشی، جهت دهی خود را به سمت اتخاد سیاست های انتخابی تغییر داده و چتر حمایتی اختصاصی خود را باز کند. در گذار به دوره جدید استفاده از تجربیات بین المللی می تواند اثرگذار باشد.