دوشنبه 19 تیر 1396 1674

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل: بیشترین آثار برجام در حوزه علم و فناوری دیده می شود

دکتر حسین سالارآملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به رشد شتابان تحولات، هر تأخیری در حضور فعال دانشگاههای کشور در عرصه بین المللی را باعث از دست دادن فرصت دانست و گفت: شرایط کنونی در پسا برجام زمینه فعالیت در عرصه بین المللی را برای دانشگاههای کشور بهتر کرده است و بنابراین باید از فرصت ایجاد شده استفاده کرد. جامعه علم و فناوری بیشترین نتایج را از برجام گرفتند.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل: بیشترین آثار برجام در حوزه علم و فناوری دیده می شود

دکتر حسین سالارآملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به رشد شتابان تحولات، هر تأخیری در حضور فعال دانشگاههای کشور در عرصه بین المللی را باعث از دست دادن فرصت دانست و گفت: شرایط کنونی در پسا برجام زمینه فعالیت در عرصه بین المللی را برای دانشگاههای کشور بهتر کرده است و بنابراین باید از فرصت ایجاد شده استفاده کرد. جامعه علم و فناوری بیشترین نتایج را از برجام گرفتند.
وی که در بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه سخن می گفت، در خصوص سیاست های وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بین المللی شدن دانشگاهها اظهار داشت: وزارت علوم با دانستن دو نکته مهم و اساسی که یکی شکسته شدن حصارهای علمی و دیگری واقعیت انکارناپذیر و البته چالش برانگیز جهانی شدن است، خواستار حرکت دانشگاههای کشور به سمت بین المللی شدن می باشد.
رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم افزود: اولویت های این وزارت خانه بر توسعه همکاری های بین المللی در دو بخش کشورهای نفوذ- همکاری و کشورهای راهبردی-استراتژیک است. ما خواستار تمرکز فعالیت های علمی-بین المللی دانشگاه ها با کشورهای منطقه بخصوص کشورهای مقاومت (عراق-لبنان-یمن-افغانستان ...) و کشورهای استراتژیک مانند روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اتحادیه اروپا هستیم.
وی در اشاره به اثرات بین المللی شدن دانشگاه ها گفت: افزایش سرمایه های اجتماعی، افزایش سرمایه های فرهنگی، افزایش ضریب امنیتی یک کشور، شکل دهی به اقتصاد دانشگاهی و افزایش نوآوری در سطح دانشگاهها از جمله اثرات بین المللی شدن هستند.
دکتر سالارآملی به برخی آمارها از جذب دانشجویان خارجی اشاره کرد و افزود: آمریکا، انگلستان، استرالیا، آلمان و فرانسه بیشترین جذب دانشجوی خارجی را دارند در منطقه نیز عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی و مالزی دارای بیشترین دانشجوی خارجی هستند. همچنین 13 دانشگاه ایران در سال 2017 در بین دانشگاههای بین المللی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر با تلاش های خوبی که در عرصه بین الملل صورت گرفته است، میزان حضور رؤسا و اساتید دانشگاههای خارجی در ایران به منظور تدریس، تحقیق، شرکت در کارگاه ها، دوره های آموزشی و رویدادهای علمی همچنین میزان انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک افزایش یافته و ایرانیان نخبه بیشتری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور حضور یافتند.
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل حمایت های آن وزارتخانه را در سه بخش اساسی تقسیم کرد و گفت: در راستای کمک به بین المللی شدن دانشگاه های کشور، وزارت علوم از حضور در فعالیت های بین المللی، از پژوهش های بین المللی و از آموزش حمایت می کند.
دکتر سالارآملی در تشریح انتظارات وزارت علوم تأکید کرد: ما از دانشگاهها انتظار داریم که کشورهای هدف خود در حوزه همکاری و در حوزه راهبردی و استراتژیک را مشخص کنند. برنامه 5 ساله همکاری های بین المللی را تدوین کرده و نیروی انسانی خود در بخش بین الملل را به عنوان سرمایه های انسانی بین المللی افزایش داده و توانمند کنند. همچنین ضمن تقویت ساختارهای فیزیکی، برنامه ریزی عملیاتی شش گانه برای جذب دانشجو، جذب اساتید خارجی و مقالات مشترک داشته باشند.