دوشنبه 19 تیر 1396 1831

دانشگاه تربیت مدرس دارای ساختارهای مناسبی برای بین المللی شدن است

بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با سخنرانی دکتر ظریف وزیر امورخارجه و محوریت "برون گرایی و حضور فعال دانشگاه در عرصه بین المللی"، روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار شد.

دانشگاه تربیت مدرس دارای ساختارهای مناسبی برای بین المللی شدن است

بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه با سخنرانی دکتر ظریف وزیر امورخارجه و محوریت "برون گرایی و حضور فعال دانشگاه در عرصه بین المللی"، روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار شد.
در ابتدای این گردهمایی دکتر سعید مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص اهمیت موضوع این نشست گفت: محوریت بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه به دلیل اهمیت بحث حضور بین المللی و در راستای یکی از اولویت های اصلی طرح تحول راهبردی دانشگاه که برون گرایی و حضور فعال بین المللی می باشد، پیرامون تمرکز دانشگاه جهت حضور در عرصه های جهانی برنامه ریزی شده است.
وی در ادامه به ارائه گزارش اجمالی از اقدامات اجرایی- عملیاتی طرح تحول راهبردی دانشگاه پرداخت و ضمن تأکید بر 4 اولویت اصلی برنامه راهبردی، ساختار اجرایی طرح تحول در سطوح کلان دانشگاه و معاونت ها را تشریح کرد.
در بخش میزگرد تخصصی که با حضور دکتر سالارآملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، دکتر قربانی رئیس انجمن روابط بین الملل ایران، دکتر خاجی مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه و دکتر موسوی مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه برگزار شد، دکتر خاجی گزارش کوتاهی از فعالیت های علمی –بین المللی دانشگاه در دو سال اخیر ارائه داد و در بخش امور سیاست گذاری به تدوین شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد بین المللی دانشگاه، تدوین شیوه نامه دوره کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور اعضای هیأت علمی دانشگاه، تدوین آئین نامه عضویت هیأت علمی وابسته بین المللی و تدوین شیوه نامه برنامه مدرک دوگانه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری اشاره و در بخش امور اجرایی و عملیاتی از موارد متعدد انعقاد مدرک دوگانه با دانشگاههای خارجی، بازدید اساتید و دانشجویان خارجی از دانشگاه، برگزاری رویدادهای علمی- بین المللی با موضوعات برجسته جهانی، انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی و حضور در رویدادهای علمی-بین المللی و آشنایی با محیط بین المللی به عنوان بخشی از فعالیت های دفتر تحت مدیریت خود نام برد.
در ادامه دکتر قربانی به سخنرانی با موضوع بین المللی شدن دانشگاهها؛ الزامات و شاخص ها پرداخت.
رئیس انجمن روابط بین الملل ایران، دانشگاه تربیت مدرس را دارای ساختارهای مناسبی برای بین المللی شدن ارزیابی کرد و گفت: همکاری های بین المللی یک جانبه نیست و محیط بین الملل در کنار اینکه یک فرصت است می تواند یک تهدید هم باشد بنابراین مدیریت فرصت ها در همکاری های بین المللی بسیار حائز اهمیت است.
دکتر قربانی در خصوص الزامات بین المللی شدن دانشگاه اظهار داشت: جهانی شدن در عرصه های مختلف (سیاست، فرهنگ، تجارت، سرمایه گذاری، محیط زیست،...)، رقابت دانشگاهها در بازار جهانی و ترغیب آنان به انجام پژوهش جهت افزایش شهرت، تلاش دانشگاهها در تحقق مهندسی اجتماعی (کارآفرینی، ارتباط با صنعت، امنیت اجتماعی، سیاست خارجی) از جمله الزامات بین المللی شدن است.
وی در ادامه معیارهای موفقیت در بین المللی شدن دانشگاه را اینگونه برشمرد: نهادینه کردن چشم انداز بین المللی شدن به عنوان یکی از اهداف راهبردی دانشگاه، تأکید بر دیپلماسی علمی و فناوری، درک مشترک از اهداف بین المللی شدن بین اعضای هیأت علمی دانشگاه، درصد اعضای هیأت علمی و دانشجویان مشارکت کننده در فرصت های موجود در سطح جهانی ( تدریس، تحصیل، پژوهش، فرصت مطالعاتی، کارگاه، دوره و کنفرانس)درصد اعضای هیأت علمی حمایت کننده از هدف بین المللی شدن دانشگاه، مدیریت جامع نگر همسو با اهداف بین المللی شدن، ساختار سازمانی و اداری همسو با هدف بین المللی شدن، حمایت های مالی از هدف بین المللی شدن و میزان ترافیک علمی.
رئیس انجمن روابط بین الملل ایران در توضیح شاخص های مؤثر در بین المللی شدن دانشگاه گفت: تدوین طرح راهبردی بین المللی شدن دانشگاه و ارتباط بین این طرح با طرح راهبردی دانشگاه، ارتقاء ساختار همکاری های علمی-بین المللی دانشگاه با تأکید بر سایت بین الملل، ایجاد منابع مالی پایدار به منظور حمایت از فعالیت های جهانی، ترغیب مدیران و اساتید به منظور مشارکت در برنامه بین المللی شدن، شناسایی و تشویق چهره های بین المللی ساز، بررسی و تحلیل موفقیت های بین المللی اعضای هیأت علمی، ایجاد و توسعه دوره های مشترک و حمایت از فرصت های مطالعاتی، ارتقاء استانداردها و کیفیت آموزشی دانشگاه در سطح بین المللی از جمله شاخص های مؤثر در بین المللی شدن دانشگاهها می باشد.