دوشنبه 19 تیر 1396 2731

واردات سرمايه و علم و فناوري سبب بالندگي تحقيق و توسعه در كشور خواهد شد

دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان، واردات سرمايه و علم و فناوري را عامل ايجاد بالندگي تحقيق و توسعه در كشور و بهبود دهنده شرايط توليد و اشتغال براي دانشجويان عنوان كرد.

دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان، واردات سرمايه و علم و فناوري را عامل ايجاد بالندگي تحقيق و توسعه در كشور و بهبود دهنده شرايط توليد و اشتغال براي دانشجويان عنوان كرد.
دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه که در بيست و نهمين نشست مديران گروههاي آموزشي كه با موضوع حضور فعال بين المللي، نوزدهم تير ماه در سالن استاد مطهري دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: ما در يك دنياي پر تحولي زندگي مي كنيم كه مفاهيم و ابزار ها در اين دنيا ايستا نيست . طي 35 سال گذشته و پس از فروپاشي اتحاد شوروي و بلوك شرق، دوراني در روابط بين الملل به نام دوران گذار شكل گرفت كه در اين دوران روند قدر قدرتهاي جهاني در روابط بين الملل به پايان رسيده است و روند كاهش قدر قدرت دولتها كه از ابتداي قرن بيستم شروع شده بود به پايان خود رسيده است.

دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه

وي افزود: امروز ديگر دولت ها تنها تعيين كنندگان روابط بين الملل نيستند و مهمترين موضوع در روابط بين المللي امروز جهان؛ داعش، جبهةالنصره، القاعده و ... هستند كه كنش گراني ذاتا غير حكومتي مي باشند. امروز بازيگران عرصه قدرت متكثر شده اند و ابزار هاي قدرت نيز متنوع گرديده است. زماني قدرت نظامي حرف اول و آخر را مي زد، اما كم كم آن قدر ابزارهاي قدرت متنوع شد كه امروز بسياري از منابع قدرت، همپاي قدرت نظامي و اقتصادي مي توانند در نفوذ يك كشور در عرصه ين المللي تاثير گذار باشند.
وي افزود: افزايش نفوذ (توان تاثير گذاري) و كاهش آسيب پذيري، ميزان قدرت يك كشور را در شرايط بين المللي تعيين مي كند. امروز بسياري از ابزارهاي جديد وارد حوزه قدرت شده اند كه از آن به عنوان قدرت نرم يا قدرت معنايي ياد مي شود. قدرت معنايي مجموعه اي از توانمندي هاي كشور است از جمله ميزان مشاركت و حضور مردم در عرصه داخلي، ميزان توان ديپلماسي و توان فناوري و علم و دانش كه به عنوان ابزارهاي قدرت مطرح مي شوند.
دكتر ظريف تصريح كرد: ايران در منطقه يك قدرت منحصر به فرد است. امروز در منطقه و فراتر از منطقه، قدرت ها براي مشروعيت و امنيت خود نگاه به خارج دارند. پس از توافق هسته اي ايران،‌ در منطقه خليج فارس ولوله اي برپا شد و كشورها احساس كردند چتر حمايتي كه امنيت و مشروعيت خود را از آن گرفته اند از سرشان كنار مي رود.
وي با اشاره به شرايط ويژه جمهوري اسلامي در منطقه خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي به دليل شرايط ويژه اي كه به آن تحميل شد، برجستگي ويژه اي در منطقه پيدا كرده كه بخشي از آن منبعث از شعارهاي انقلابي ما؛ همانند استقلال است و نگاه ما به امنيت،‌ مشروعيت، علم، پيشرفت، دانش و اقتصاد نگاهي درون زاست و بخشي از آن به دليل اين است كه ما از ابتداي انقلاب در معرض تهديد بوديم و جمهوري اسلامي، مشروعيت، قدرت، ‌امنيت، پيشرفت علمي و استقلال خود را از مردمش مي گيرد نه از خارج. با توجه به اينكه منابع و ابزار قدرت متكثر شده است جمهوري اسلامي اين توان را دارد كه ابزار قدرت را از درون خود داشته باشد.
وي ادامه داد: امروز ديگر چند بنگاه مطبوعاتي انحصار اطلاعات دنيا و چند دانشگاه، انحصار علم و فناوري را در دست ندارند و هيچ حوزه اي را نمي توان در منطقه محدود كرد و این فرصت ويژه اي است كه جمهوري اسلامي مي تواند بهترين استفاده را از آن بنمايد.
دكتر ظريف يادآور شد: نگاهي به تاريخ روابط بين الملل نشان مي دهد كه برخي كشورهاي جديد به عرصه قدرت آمدند و برخي كشورها نيز نابود شدند. چيزي كه تعيين مي كند كدام كشور به كدام ورطه برود، محاسبه دقيق شرايط است كه در صورت اشتباه در محاسبه شرايط مبتني بر افراط و يا تفريط، كشوري به سمت فروپاشي و يا به حاشيه رفتن و رانده شدن مي رود. ما بايد با شناخت دقيق فرصت ها و امكانات بتوانيم شرايطي را فراهم كنيم كه بيشترين استفاده را از آن بنماييم و بتوانيم قدرت و توان جمهوري اسلامي را افزايش و تقويت كنيم.
وي در خصوص اهميت علم و فناوري در دنياي امروز اظهار داشت : علم و فناوري يك رابطه دو سويه با سياست خارجي دارد و سبب پيچيده شدن سياست خارجي شده است. امروز مخاطب شناسي و انتخاب مخاطب پيچيده تر شده است و افكار عمومي از انحصار يك گروه خارج شده كه اين امر يك تحول اساسي و فرصتي استثنايي است كه نبايد فقط به آن به چشم يك تهديد نگاه كرد.
وزير امور خارجه اذعان داشت: امروز همزمان منابع اطلاعاتي فراواني در اختيار ماست و دانشگاه بايد با ابزارهايي كه بتواند دانايي را مديريت كند، به كمك دستگاهاي اجرايي كشور بيايد تا اين امكان موجود در صحنه بين المللي را براي توسعه و پيشرفت كشور فراهم كند.

دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه

امروز ما در كشور در حوزه مديريت دانايي و تصميم گيري مبتني بر اطلاعات با ضعف علمي مواجه هستيم. ما بايد دانايي فراوان موجود در صحنه علني فضاي مجازي را براي استفاده به هنگام و صحيح در تصميم گيري استفاده كنيم، در غير اين صورت با بهمن دانايي مواجه مي شويم؛ زيرا آنچنان حجم عظيمي از اطلاعات ناهماهنگ، تصفيه نشده و جهت داده نشده موجود است كه در اطلاعات بي مورد گم مي شويم و نمي توانيم به درستي تصميم گيري نماييم.
وي تصريح كرد: در حوزه روابط بين الملل، علم و فناوري حوزه اي است كه مي تواند هم زمينه حضور فعال كشور در عرصه بين المللي را فراهم كند و هم نياز كشور در استفاده از بيشترين دستاوردهاي علم و تكنولوژي را برطرف نمايد. حركت دانشگاهها در جهت قرار گرفتن 5 دانشگاه كشور در ميان 200 دانشگاه برتر جهان در افقي كوتاه مدت، بسيار حركت خوب و مباركي است كه نيازمند شرايطي از جمله برقراري ارتباطات منسجم بين المللي است.
وي با اشاره به اهميت جذب دانشجوي خارجي اظهار داشت: در زمينه جذب دانشجوي خارجي نيز دانشگاهها بايد تلاش بيشتري داشته باشند، زيرا بخش مهمي از ميزان بين المللي شدن دانشگاه به جذب دانشجوي خارجي وابسته است و وزرات امور خارجه نيز در اين امر در خدمت دانشجويان و اساتيد است تا دانشگاههاي ايران را به خوبي به دانشجويان خارجي شناسانده و امكانات لازم را نيز در اين زمينه فراهم آورد. بهترين راه انتقال، نظرات، ديدگاهها و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران از طريق جذب دانشجو است كه بايد به عنوان يك عنصر مهم در روابط بين المللي ديده شود.
دكتر ظريف تبادلات علمي را از ديگر موارد ارتباطات بين المللي دانشگاه عنوان كرد و گفت: تبادلات علمي يك زمينه اي براي بالندگي دانشگاههاست تا بتوانند فناوري هاي پيشرفته را جذب كنند. علم و فناوري ما درون زاست، اما اين بدان معني نيست كه كه ما برون نگر نباشيم و نخواهيم از دستاوردهاي علم و فناوري ديگران استفاده كنيم. يكي از مهمترين دستاوردهاي برجام، رفع ممنوعيت تحصيل دانشجويان ايران در حوزه هاي علم و فناوري است كه اين ممنوعيت توهيني به ساحت دانشجويان و محققان ايراني بود.
وزير امور خارجه در ادامه سخنان خود با تاكيد بر اهميت تلاش دانشمندان در پيشرفت كشور اظهار داشت: ما بايد در مقابل دانشگاهيان و محققان كشور سر تعظيم فرود آوريم كه با اتكاء به توان ملي توانستند اين ميزان از توسعه علم و فناوري را فراهم كنند، اما امروز افق ها بازتر شده و امكان همكاري هاي بين المللی نيز فراهم گرديده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر وزارت علوم توانسته از فرصت هاي ايجاد شده استفاده كرده و زمينه همكاري در عرصه بين المللي را ايجاد كند. ما در حوزه هاي مختلف بين المللي امكان حضور قدرتمند در عرصه علمي و عرضه توانمندي هاي علمي خود را داريم و اين حضور در عرصه بين المللي، هم براي ما صادرات تكنولوژي ايجاد مي كند و هم درآمد زايي و اقتدارزايي كه بسيار حائز اهميت است. لذا توان صادر كردن علم و جذب آن را بايد در يك رابطه دو سويه در روابط بين الملل داشته باشيم.
وي خاطر نشان ساخت: تمامي اين حوزه هاي ياد شده،‌ حوزه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با سياست خارجي هستند.
اين حضور ما در همه حوزه ها سبب مي شود جمهوري اسلامي با اقتدار بيشتر و منبعث از شرايط ويژه جهاني و داخلي در جهان حضور فعال داشته باشد. ما در وزارت امور خارجه در راستاي تسهيل اقتصاد مقاومتي در دو حوزه برداشتن موانع حضور در عرصه بين المللي و ايجاد روابط مناسب در حوزه هاي بين المللي اقدام كرديم و مسئوليت مهمي را در سه حوزه صادرات و سه حوزه واردات كه مرتبط با اقتصاد مقاومتي و در ارتباط مستقيم با دانشگاههاست، بر عهده داريم.
وي افزود: در حوزه صادرات كالاهاي غير نفتي و توليد كالاي غير نفتي ما براي آنكه بتوانيم توليد با اشتغال كافي داشته باشيم بايد يك در يك قسمتي از زنجيره ارزش افزوده جهاني قرار بگيريم. در اين راستا دانشگاه بايد حوزه هاي توليد با استفاده از مزيت نسبي را براي صادرات و حضور در بازار جهاني فراهم كند و ما نيز در وزارت خارجه هم موانع را از سر راه برداريم و هم بازارهاي مناسب را شناسايي مي كنيم. در حوزه صادرات فني و مهندسي نيز بايد روابط متقابلي داشته باشيم و تجار، توليد كنندگان و دانشمندان ما بايد بخش هايي كه كشور در آن مزيت نسبي دارد و توان صادرات در آن بخش ديده مي شود را شناسايي نمايند. صادرات نيروي كارآمد اضافه بر مصرف داخلي نيز از ديگر مواردي است كه وزرات خارجه در حوزه صادرات از آنها حمايت مي كند.

دكتر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه

وي تصريح كرد: در حوزه واردات بحث واردات توريست و گردشگر، واردات سرمايه و جذب علم و فناوري مطرح است كه به جز واردات توريست دو مورد بعدي با دانشگاهها و مراكز علمي مرتبط است. ما به دنبال واردات كالا نيستيم ما به دنبال واردات سرمايه و علم و فناوري هستيم كه سبب بالندگي تحقيق و توسعه در كشور و بهبود شرايط توليد و اشتغال براي دانشجويان خواهد شد.
پیش از حضور دکتر ظریف در جمع مدیران گروههای آموزشی، دکتر محمد تقی احمدی رییس دانشگاه در جلسه ای که با حضور اعضای هیات رییسه و اعضای شورای همکاری های علمی و بین المللی در محل برگزاری نشست های شورای دانشگاه برگزار گردید، ضمن معرفی دانشگاه، به برخی از موضوعات بین المللی و چالش هایی که پیش روی دانشگاهها و اعضای هیات علمی آن قرار دارد اشاره کرد و خواهان گره گشایی دستگاه دیپلماسی در این زمینه ها شد.
در بخش پایانی این مراسم، وزیر امور خارجه به پرسش های تعدادی از اعضای هیات علمی پاسخ داد.
گفتنی است وزیر امور خارجه در بدو ورود به دانشگاه، با اهدای شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ سه شهید گمنام ادای احترام کرد.