یکشنبه 4 تیر 1396 2178

پیشنهاد همکاری با دانشگاه های روسیه در حوزه هنر و معماری مطرح شد

سی و هفتمین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ، 24 خردادماه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای شورا برگزار شد.

پیشنهاد همکاری با دانشگاه های روسیه در حوزه هنر و معماری مطرح شد

سی و هفتمین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ، 24 خردادماه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای شورا برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر خاجی در راستای رویه یکسان سازی سربرگ انگلیسی برای کل دانشگاه، از تهیه سربرگ جدید انگلیسی برای دانشکده ها خبر داد و در ادامه با نظر رئیس دانشگاه مقرر گردید که سربرگ انگلیسی جدید به صورت الکترونیکی در اختیار دانشکده ها قرار گیرد تا به فراخور موارد مورد استفاده، چاپ شود. همچنین، مقرر شد دانشکده ها کلیه مکاتبات علمی بین المللی را با هماهنگی دفتر همکاری های علمی بین المللی انجام دهند. دکتر خاجی ضمن اشاره به آماده شدن مهرهای انگلیسی ریاست دانشگاه، معاونت های پژوهشی و آموزشی، واحد بین الملل، و دفتر همکاری های علمی بین المللی در خصوص مکاتبات بین المللی مربوط به دانشکده ها تصریح کرد که این مکاتبات توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی ممهور می شود.
در ادامه نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه درخواست انعقاد تفاهم نامه از جانب دانشگاه جان نزبیت (از کشور صربستان) مطرح و پس از تبادل نظر اعضای شورا مقرر گردید که تفاهم نامه در سطح دانشکده علوم انسانی یا مرکز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه با مرکز ایران شناسی دانشگاه جان نزبیت منعقد شود.
در بخش دیگری از جلسه، دکتر خاجی از تشکیل سومین اجلاس رؤسای دانشگاه های برتر ایران و روسیه در پاییز سال جاری خبر داد و موضوع همکاری با دانشگاه های روسیه در حوزه هنر و معماری را جهت بحث و تبادل نظر مطرح کرد. در این راستا دکتر مهدوی نژاد به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده پرداخت و در تشریح طرح های پیشنهادی برای همکاری با طرف روس گفت: در طرح اول می توان با مجموعه ای متشکل از انستیتوی معماری مسکو، انستیتوی مهندسی قدرت مسکو و دانشگاه لامانوسوف در حوزه معماری نور همکاری نمود. بدین صورت که طرف روسی تکنولوژی را ارائه دهد و طرف ایرانی طراحی را انجام  دهد. همچنین همکاری طرفین می تواند به صورت مطالعه و پژوهش های مشترک، برگزاری کنفرانس و کارگاه و انجام فعالیت های فرهنگی و هنری انجام شود. دکتراحمدی در این خصوص خواستار ارائه طرح همکاری و جزئیاتی شامل دلایل انتخاب دانشگاه طرف روسی، معرفی افراد شاخص طرف روسی برای همکاری، هزینه های برگزاری کارگاه و سهم طرفین از سوی دکتر مهدوی نژاد شدند. در ادامه به عنوان دومین پیشنهاد موضوع همکاری با دانشگاه سن پترزبورگ در حوزهLandscapeو استفاده صحیح از گیاهان در جهت حفظ محیط زیست به صورت برگزاری کارگاه و دوره، مطرح گردید. دکتر احمدی پس از شنیدن طرح پیشنهادی، آن را در اولویت دوم همکاری قرار داده و مقرر کردند که محتوا و هدف دوره تهیه و به دکتر خاجی ارائه شود.
در ادامه ی نشست سی و هفتم شورای همکاری های علمی و بین المللی، موضوع حضور دکتر خدادادی در دومین اجلاس روسای دانشگاه های پیشرو در حوزه معدن که در سپتامبر سال جاری در دانشگاه معدن سن پترزبورگ برگزار می شود مطرح شد و مقرر گردید که یک پروپوزال یا طرح ملی با هدف نشان دادن ظرفیت ها و توانمندی های ایران در حوزه معدن با همکاری اعضای هیأت علمی سایر دانشگاه هایی که قصد مشارکت در اجلاس را دارند، تهیه شود.
در بخش دیگری از این جلسه، خلاصه مقاله ی منتشر شده به قلم سیمون بیکر (ویراستار اطلاعات در تایمز) در Times Higher Education در خصوص شهر تهران و دانشگاه های آن ارائه شد. در این گزارش از تهران به عنوان شهری که پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به قطب دانش آینده را دارد، نام برده شده است. به عقیده نویسنده تایمز، تهران به عنوان یکی از شهرهای کشورهای درحال توسعه به طور بالقوه می تواند قطب دانش و تحقیقات در سال های آتی باشد. پس از اشاره به این مقاله مقرر گردید، گزارش منتشر شده در جلسه شورای دانشگاه و شورای پژوهشی مطرح و در پورتال دانشگاه قرار گیرد.
همچنین در شورای همکاری های علمی بین المللی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر فتح الهی و دکتر شجاع الساداتی به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس برای شرکت در کارگاه معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل سرمایه گذاری خارجی ایران در بخش های دانشگاهی و دانش بنیان انتخاب شدند. این کارگاه توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار می شود.