سه‌شنبه 16 خرداد 1396 1834

طراحی اولیه ساختار سازمانی جدید تا اواخر پاییز سالجاری

نخستین جلسه شورای تحول ساختار و تشکیلات دانشگاه با حضور رئیس، اعضای هیأت رئیسه، مجری طرح تحول راهبردی و مدیر دفتر PMO مرکزی دانشگاه و صاحبنظران حوزه آموزش عالی به منظور سیاست گذاری در زمینه تجدید ساختار سازمانی دانشگاه، روز دوشنبه هشتم خردادماه جاری در سالن شورا برگزار شد.

طراحی اولیه ساختار سازمانی جدید تا اواخر پاییز سالجاری

نخستین جلسه شورای تحول ساختار و تشکیلات دانشگاه با حضور رئیس، اعضای هیأت رئیسه، مجری طرح تحول راهبردی و مدیر دفتر PMO مرکزی دانشگاه و صاحبنظران حوزه آموزش عالی به منظور سیاست گذاری در زمینه تجدید ساختار سازمانی دانشگاه، روز دوشنبه هشتم خردادماه جاری در سالن شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر احمدی رئیس دانشگاه با اشاره به موج دوم فعالیت های راهبردی دانشگاه، اجرای نهایی آن، نهادینه نمودن فعالیت ها ظرف یکسال آتی و نهایتا فراگیر کردن تحول محتوایی فعالیت ها، در خصوص هدف تشکیل شورای تحول ساختار و تشکیلات دانشگاه گفت: بیش از 10 سال از طراحی ساختار فعلی می گذرد. با توجه به تعریف اهداف جدید برای دانشگاه و روال های راهبردی و اولویت های آن همچنین مصوبه و تأکیدات هیأت امناء در مورد تجدید نظر در ساختار سازمانی دانشگاه، این شورا برای سیاست گذاری در زمینه تجدید چارت و ساختار سازمانی دانشگاه تشکیل شد.
وی در ادامه بررسی چارت سازمانی دانشگاههای بزرگ و موفق، بررسی ساختار شامل کاهش بوروکراسی، انعطاف پذیری، تفویض اختیار در حد واحدهای خودگردان دارای اختیار، کمک به نیل به اهداف راهبردی، همه جانبه دیدن چارت سازمانی، جلوگیری از پراکنده کاری، در نظر گرفتن ویژگی های علمی، تخصصی، ملزومات تکنولوژی و سیستم های IT در فعالیت های آینده دانشگاه، استفاده از نظرات اعضاء و نهایتا طراحی اولیه ساختار سازمانی تا اواخر پاییز سالجاری و ارائه آن به هیأت امناء را به عنوان برخی از الزامات شورا برشمرد و تشریح کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر البدوی مجری طرح تحول راهبردی دانشگاه، از ساختار و پست های سازمانی موجود به عنوان بزرگترین دشمن استراتژی و تحول نام برد و افزود: ساختار موجود در عمل با بسته های موفقیت تداخل پیدا می کند و اجازه پیشرفت به برنامه را نمی دهد. در تجدید ساختار دانشگاه باید به چهار اولویت طرح تحول راهبردی شامل خوداتکایی و پایداری مالی دانشگاه، برون گرایی و حضور فعال بین المللی، سرآمدی همه جانبه در کیفیت و تعامل شبکه ای و میان رشته ای توجه شود.
وی در تشریح محورهای ساختار سازمانی پیشرو گفت: محورهای ساختار سازمانی پیشرو مشتمل بر تفکیک مدیریت درآمدهای دانشگاه از مدیریت مخارج دانشگاه، بین المللی شدن دانشگاه، ایجاد کالج های خودگردان، ایجاد ساختار سازمانی قوی برای نوآوری، کارآفرینی و تمرکز بر فناوری اطلاعات، شوراهای مهم دانشگاه و امکانات کالبدی در راستای خدمت به دانشجویان(مشتری مداری) می باشد.
مدیر PMO مرکزی دانشگاه کوچک سازی ستاد، تمرکز در برنامه ریزی و کنترل استراتژیک و ارزیابی عملکرد، حذف وظایف اجرایی و بالاخص کنترل مالی در ستاد دانشگاه را از جمله نتایجی برشمرد که برای تجدید ساختار سازمانی هدف گذاری شده است.
در ادامه اولین جلسه شورای تحول ساختار و تشکیلات دانشگاه، دکتر احمدی از برخی از موارد ساختار همچون، توسعه رشته های تحصیلی و دانشگاهی، توسعه مراکز پزوهشی و نحوه ارزیابی آن، شکوفایی موضوعات بین رشته ای و چگونگی آن، ضرورت برون گرایی مدیران و پرداختن به مسائل کلان به جای مشغول بودن به امور روزمره زیرمجموعه ها، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر برای استقلال دانشکده ها، ضرورت ایجاد نظان انگیزشی برای اعضاء هیأت علمی به عنوان مواردی که در ساختار جدید نیازمند بررسی و بازنگری می باشد نام برد. وی همچنین ساختار سازمانی دانشگاه EPFL ، مدرسه عالی پلی تکنین فدرال لوزان و دانشگاههایی از شرق آسیا را ارائه و مورد بررسی گذرا قرار داد.
در این نشست دکتر البدوی پیشنهاد شروع تجدید ساختار در دانشکده ها را با دانشکده های علوم انسانی و علوم پزشکی مطرح کرد و دکتر سمنانیان نیز پیشنهاد داد تا پیش نویس نظام انگیزشی و ارتقاء دانشگاه در سطح بین الملل توسط دکتر شجاع الساداتی و دکتر خاجی تهیه و در جلسات آتی بررسی شود.
در نخستین جلسه شورای تحول ساختار و تشکیلات دانشگاه، دکتر عصاری، دکتر جلیلی، دکتر دانایی فرد، دکتر سمنانیان، دکتر فتح الهی و دکتر احسانی از اعضای حاضر در جلسه، به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و مدیر تشکیلات و بهبود روش های دانشگاه نیز گزارشی از وضعیت ساختار سازمانی دانشگاه از سال 1360 تاکنون، تغییرات ایجاد شده در ساختار از سال 1388 تا 1396، تفکیک آماری پست های سازمانی سازمان مرکزی، دانشکده ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی، معایب ساختار فعلی، ضرورت بازنگری، مدل مفهومی بازنگری ساختار، آسیب های ظاهری ساختار و ... ارائه داد.