شنبه 13 خرداد 1396 1681

تصویب شیوه نامه اجرای دوره های یادگیری ترکیبی در دانشگاه

در نشست هشتم خردادماه شوراي دانشگاه، شیوه نامه تعیین ضوابط اجرای دوره های یادگیری ترکیبی در دانشگاه به تصویب رسید.

تصویب شیوه نامه اجرای دوره های یادگیری ترکیبی در دانشگاه

در نشست هشتم خردادماه شوراي دانشگاه، شیوه نامه تعیین ضوابط اجرای دوره های یادگیری ترکیبی در دانشگاه به تصویب رسید.
در اين نشست بررسی شیوه نامه تعیین ضوابط اجرای دوره های یادگیری ترکیبی در دانشگاه از سوي دكتر جلالي معاون آموزشي دانشگاه مطرح شد.
وي با اشاره به بهره مندی دانشگاههای برتر جهان از فناوری های نوین آموزشی اظهار داشت: بر اساس طرح تحول راهبردي دانشگاه و با توجه به اينكه ايجاد" يادگيري تركيبي" يك شيوه نوين آموزشي با تركيب آموزش و تدريس حضوري در كلاس درس و به كارگيري ابزارهاي فناوري اطلاعات و سامانه هاي مديريت يادگيري الكترونيكي مي باشد و تاثير چشمگيري در ايجاد يادگيري مستمر و بهبود كيفيت آموزش و توسعه كمي فعاليت هاي آموزشي در دانشگاه دارد، اين شيوه نامه براي اجراي اين دوره ها و تعيين ضوابط مربوط به آن در دانشگاه تهيه مي شود.
وي افزود: اساتيد و دروس داراي اولويت براي برگزاري به شيوه يادگيري تركيبي توسط گروه آموزشي و معاون آموزشي دانشكده تعيين مي گردد. اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاه با كمتر از سه سال سابقه تدريس در دانشگاه و مدرساني كه قبلا در دوره يادگيري الكترونيكي درس ارائه كرده اند، براي تدريس به شيوه يادگيري تركيبي داراي اولويت مي باشند.
جلالی تصریح کرد: اعضاي هيات علمي كه به اين شيوه تدريس نمايند در نيمسال اول از پرداخت حق الزحمه مشاركت استاد، معادل 20 تا 60 درصد حق التدريس درس بر اساس امتياز كسب شده براي تدريس درس به اين شيوه آموزشي،‌ بهره مند مي گردند.
وي افزود: دفتر آموزش هاي آزاد در پايان هر نيمسال تحصيلي امتياز ارزيابي شيوه يادگيري تركيبي درس را به معاون آموزشي دانشكده و مدير گروه ارائه مي نمايد و بر اساس اين امتياز، درصد حق الزحمه مشاركت استاد، تعيين و با انعقاد قرارداد با استاد درس به وي پرداخت مي گردد.
وي تاكيد كرد: اگر در ميان مدت بيش از 50 درصد از اعضاي هيات علمي را با اين شيوه آموزشي درگير كنيم اثر بسيار مثبتي بر كيفيت آموزش خواهد داشت.
در يادگيري تركيبي،‌ هدف اصلي كيفيت است و دانشجو مي تواند در خارج از وقت كلاس به انجام تكاليف و تمارين خود بپردازد و زمينه اي براي آموزش هاي مجازي آينده دانشگاه در سطح ملي و بين المللي نيز فراهم شود.
در ادامه پس از بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا، شیوه نامه تعیین ضوابط اجرای دوره های یادگیری ترکیبی در دانشگاه با شرط پشتيباني دانشگاه از رشته هايي كه نياز به كمك براي تامين متريال، مواد درسي و سخت افزارهاي لازم داشته باشند با اكثريت آرا تصويب شد.