شنبه 13 خرداد 1396 1719

گزارشي از طرح غربالگري سلامت اعضاي هيات علمي ارائه شد

در نشست هشتم خرداد ماه شوراي دانشگاه، گزارشي از طرح غربالگري سلامت اعضاي هيات علمي بيان شد.

گزارشي از طرح غربالگري سلامت اعضاي هيات علمي ارائه شد

در نشست هشتم خرداد ماه شوراي دانشگاه، گزارشي از طرح غربالگري سلامت اعضاي هيات علمي بيان شد.
دكتر معصومه منصوري مدير مركز بهداشت و درمان دانشگاه با بيان توضيحاتي در خصوص اين طرح اظهار داشت: اين طرح در مرحله اول براي اعضاي هيات علمي بالاي 40 سال انجام شد و در اولين گام، هدف يافتن ريسك فاكتورهايي بود كه سلامتي اعضاي هيات علمي را به مخاطره مي اندازد. از ميان 500 نفر افراد واجد شرايط حضور در اين طرح، 360 نفر شركت كردند كه بر اساس نسبت تعداد شركت كننده به جمعيت، دانشكده علوم زيستي بيشترين تعداد شركت كننده در اين طرح را داشته است.
در خصوص ريسك فاكتورهاي قلبي- عروقي، بررسي ميزان فشار خون مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد ميزان فشار خون آقايان نسبت به خانم ها بيشتر بوده و طبق بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد سطح فشار خون در دنيا بيشتر از ايران است اما در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه ميزان فشار خون بيشتر از سطح ميانگين فشار خون در ايران مي باشد.
همچنين در اين طرح،‌ سندروم متابوليك نيز مورد بررسي قرار گرفت كه عبارت است از مواردي كه خطر بيماري قلبي عروقي را افزايش مي دهد و شامل چاقي شكمي به همراه تري گليسيريد بالا وHDL پايين و فشار خون بالا و قند خون بالا مي باشد.
همچنين ميزان چاقي بر اساس شاخص BMI، آنزيم هاي كبدي براي بررسي كبد چرب، ديابت، ميزان ويتامين D و آزمايشات قلبي و عروقي ... نيز مورد بررسي قرار گرفت كه در مواردي با مشاهده نتايج اين شاخص ها، افراد براي آزمايش هاي بيشتر فراخوانده شدند تا بررسي هاي بيشتر و درمان روي آنها صورت گيرد.
در ادامه اعضاي شورا ضمن ابراز رضايت از نحوه انجام اين طرح به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند.