چهارشنبه 10 خرداد 1396 1682

نشست "عصرانه ای با صنعت" برگزار شد

نخستین نشست ارتباط بین دانشگاه و صنعت با عنوان "عصرانه ای با صنعت" نهم خردادماه در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد.

نشست

نخستین نشست ارتباط بین دانشگاه و صنعت با عنوان عصرانه ای با صنعت" نهم خردادماه در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزار شد.
دفتر پژوهش های کاربردی با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران و محیط زیست نشست صمیمانه ای با محوریت ارتباط دانشجو با صنعت را با حضور محمد شفائی از مدیران پروژه های عمرانی کشور روز سه شنبه نهم خردادماه در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست برگزار کرد.