یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 2175

طرح اصلاح ساختار دانشگاه در حال تدوين است

نشست شوراي دانشگاه با حضور رييس، معاونان و روساي دانشكده ها بيست و پنجم ارديبهشت ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.

طرح اصلاح ساختار دانشگاه در حال تدوين است

نشست شوراي دانشگاه با حضور رييس، معاونان و روساي دانشكده ها بيست و پنجم ارديبهشت ماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.
در اين نشست دكتر احمدي رييس دانشگاه در سخناني اظهار داشت: به دليل تغييرات زيادي كه در روال هاي طرح تحول راهبردي براي فرآيندهاي دانشگاه ديده شده و نيز اصلاح چارت دانشگاه كه بيش از 11 سال است كه تغييري در آن صورت نگرفته و جوابگويي به مطالبات امروز دانشگاه، ما نيازمند اصلاح ساختار زيربنايي هستيم و قرار است تا اواخر پاييز امسال طرح كلي اصلاح ساختار دانشگاه به هيات امنا تقديم شود كه در اين راستا نيازمند كار فشرده هستيم و يك شوراي راهبردي كه بر اساس اهداف،‌ ماموريت ها و روال هاي طرح تحول بتواند مطالبات و خواسته ها را در قالب جديد بگنجاند، در شرف تأسيس است تا امور مربوط به تغييرات ساختاري دانشگاه اصولي تر پيش برود.
وي افزود: ما براي توسعه بين المللي دانشگاه نيز تهيه فيلمي كه نمايشگر توانمندي و اهداف فضاي دانشگاه باشد براي مخاطب بين المللي مد نظر قرار داديم و با افراد متخصص در اين زمينه مشورت شد و با نظر شوراي بين الملل دانشگاه قرار شد تا از سوي يكي از بهترين مستندسازان كشور، فيلم كوتاه 3 تا 5 دقيقه اي براي مخاطب كشورهاي حوزه نزديك و كشورهاي حوزه دور به سه زبان انگليسي، فرانسوي و عربي تهيه شود.
همچنين قرار است در يك فيلم بلندتر در حدود 25 دقيقه، تاريخ دانشگاه تربيت مدرس مستندسازي شود كه بايد ظرف 2 تا 3 ماه آينده اين محصولات آماده گردد. در اين راستا از اساتيد صاحب نام و مجرب هر دانشكده خواسته شده تا در اسلايد هايي جداگانه افتخارات و دستاوردهاي دانشكده خود را در خصوص فناوري هاي نوين و توانمندي در تجاري سازي علوم به نمايش بگذارند تا به عنوان سند افتخار هر دانشكده در دسترس دانشگاهيان قرار گرفته و در تهيه فيلم مستند دانشگاه نيز مورد استفاده قرار گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به بحث تحصيل كارمندان دانشگاه اشاره كرد و گفت: تحصيل كاركنان در هر صورت سبب خواهد شد تا كارمندان نتوانند به خوبي وظايف خود را چه در حيطه كاري خود و چه در زمينه تحصيل به خوبي ايفا كنند و براي داشتن يك تحصيل كارآمد، بايد كارمندان مامور به تحصيل شوند و زماني را به صورت ويژه براي تحصيل اختصاص دهند. در حال حاضر كارمندان از طريق دانشگاههاي مختلف و دوره هاي نيمه حضوري يا غير حضوري اقدام به تحصيل كرده و مدرك خود را به دانشگاه ارائه مي كنند كه ما برای داشتن يك شاخص و استاندارد يكسان، يادگيري و ميزان تسلط به زبان انگليسي را معيار قرار داديم تا راه براي اعمال مدرك آنان آسان تر گردد؛ زيرا دانشگاه در قبول يا رد مدارك ارسالي، مختار است و بايد شاخصي براي ارزيابي در اين زمينه قرار دهد.
وي افزود: برگزاري دوره هاي زبان انگليسي در راستاي افق ديده شده در طرح تحول راهبردي دانشگاه مي باشد كه كارمندان بايد براي ارتباط با خارج و دانشجويان خارجي و... زبان انگليسي را فرا بگيرند.
رييس دانشگاه همچنين در خصوص ارزيابي دانشكده ها گفت: هر ساله از سوي دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه از مديران دانشگاه ارزيابي صورت مي گيرد كه ارزيابي واحدهاي اصلي دانشگاه،‌ دانشكده ها و مراكز پژوهشي در دستور كار اين مركز است و ارزيابي مراكز پژوهشي سال گذشته صورت گرفت و قرار شد برخي از مراكز كه داراي عملكرد ضعيف تري بودند تقويت و يا تعطيل شوند. ارزيابي دانشكده ها نيز به زودي آغاز مي شود كه اميدواريم همكاري لازم از سوي دانشكده ها در اين خصوص به خوبي صورت گيرد.
در ادامه اعضاي شورا در خصوص مسائلي همچون توجه به پژوهشكده ها در مكاتبات اداري،‌ ايستگاه متروي دانشگاه، ساخت فيلم مستند دانشگاه،‌ ايجاد مركز بين المللي آموزش زبان فارسي (به صورت كوتاه مدت و بلند مدت)، ذخيره پايه هاي تشويقي اعضاي هيات علمي، ‌اصلاح ساختار دانشگاه و ... مطالبي را عنوان كردند.