یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 1933

شيوه نامه انتشار دروس و مجموعه هاي برگزيده آموزشي دانشگاه

در نشست بيست و پنجم ارديبهشت ماه شوراي دانشگاه، شيوه نامه انتشار دروس دانشگاه از سوي معاون آموزشي بررسي شد.

شيوه نامه انتشار دروس و مجموعه هاي برگزيده آموزشي دانشگاه

در نشست بيست و پنجم ارديبهشت ماه شوراي دانشگاه، شيوه نامه انتشار دروس دانشگاه از سوي معاون آموزشي بررسي شد.
دكتر جلالي در اين نشست اظهار داشت: به منظور توسعه و ترویج علم، فناوری و فرهنگ در سطح ملی و بهره مندی علاقمندان تشنه علم در سراسر کشور از تجارب علمی استادان برجسته دانشگاه و همچنین شناساندن دانشگاه در سطح جامعه این شیوه نامه در سطح ملی اجرا می گردد. مسئولیت اجرای این شیوه نامه به دفتر آموزش های آزاد محول می شود تا بر اساس این شیوه نامه صدا و تصویر تعدادی از کلاس های تدریس مدرسان مجرب و بنام دانشگاه را ضبط و از طریق وب سایت دانشگاه بصورت الکترونیکی و رایگان در سطح ملی منتشر نماید.
وي با توضيحاتي در خصوص شرایط مدرس و عنوان درس برای ضبط و انتشار کلاس درس اظهار داشت:‌ اعضاي هيات علمي حتما بايد حداقل دانشيار بوده و 5 سال سابقه تدريس داشته باشند. درس مورد نظر پر مخاطب بوده و بازنگري شده باشد. مدرس بايد در درس مورد نظر متخصص و مرجع علمي باشد و تاليفات خوبي در آن حوزه داشته باشد. همچنين احراز شرایط برای مدرس و عنوان دروس باید به تایید معاون آموزشی دانشکده و تائید نهایی معاون آموزشی دانشگاه برسد.
در ادامه اعضاي شورا به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پیرامون موضوع پرداخته و مطالبي همچون حذف واژه مجرب از عنوان اين شيوه نامه، بحث مالكيت معنوي دروس ارائه شده، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيات علمي مشاركت كننده، ارائه دروس به زبان انگليسي و ... را مطرح كردند.
در ادامه رييس دانشگاه با حذف كلمه مدرسان مجرب از عنوان شيوه نامه موافقت نمود و موضوع شيوه نامه انتشار دروس و مجموعه هاي برگزيده آموزشي دانشگاه تربيت مدرس با اكثريت آرا به تصويب رسيد.