یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 2035

برنامه ارتقاي دانشگاه به تراز بين المللي بررسي شد

در نشست اخیر شوراي دانشگاه،‌ برنامه راهبردي حوزه پژوهش و فناوري و ارتقاي تراز دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.

برنامه ارتقاي دانشگاه به تراز بين المللي بررسي شد

در نشست اخیر شوراي دانشگاه،‌ برنامه راهبردي حوزه پژوهش و فناوري و ارتقاي تراز دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
دكتر جعفريان مدير پژوهشي در اين باره اظهار داشت: پس از ارسال برنامه عملياتي دانشگاه در خصوص ارتقا و تبديل 5 دانشگاه و مركز پژوهشي برتر به سطح تراز بين المللي به وزارت علوم،‌ طي نامه اي از سوي وزارت علوم،‌ دانشگاه تربيت مدرس براي ورود به اين طرح مورد تاييد قرار گرفت تا بتواند در تراز 200 دانشگاه برتر جهان قرار گيرد.
وي افزود: ساختار طرح، ایجاد هسته ها با برنامه های پژوهشی نوآورانه و در مسیر توسعه فناوری متشکل از حداقل یک استاد برجسته با عنوان پژوهشگر برتر، حداقل یک پژوهشگر فرا دکتری، حداقل 3 دانشجوی دکتری و یک کارشناس زبده و یک نیروی اداری آموزش دیده مي باشد. طرح برای پایه ریزی نوآورانه پژوهش های در مسیر توسعه فناوری با محوریت 100 استاد برجسته شروع شده و در یک برنامه 10 ساله به 460 استاد (460 برنامه مدون و مصوب) می رسد.
وي تصريح كرد: در اين طرح ایجاد هسته های پژوهشی متشکل از مجموعه ای از اساتید برجسته با برنامه ای واحد و بین رشته ای ارجح است. در راستای نیل به دانشگاه نسل سوم، تولید دانش بنیان و ارتباط دانشگاه با صنعت و همچنین افزایش ارتباطات بین المللی مورد حمایت قرار خواهد گرفت و ورود به عرصه تبادلات وسیع بین المللی با اختصاص درصد مشخصی از برنامه های مصوب به اساتید خارجی و جذب پژوهشگر فرادکتری و دانشجوی دکتری خارجی تسهیل مي شود.
وي در خصوص شرايط ورود اساتيد به اين طرح تصريح كرد: اساتید و دانشیاران ممتاز دانشگاه با برنامه پژوهشی مدون در مرزهای دانش و تکنولوژی می توانند داوطلب ورود به طرح باشند. اساتید و دانشیاران داوطلب بر اساس فعالیت 5 سال اخیر و استادیاران ممتاز با شرط اخذ حداقل 70 درصد امتیازات اساتید و دانشیاران ارزیابی شده و بر اساس اولویت امتیازات و میزان بودجه جذب شده وارد طرح می شوند. با توجه به ضرورت حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین، اعضای هیأت علمی موفق در کسب درآمد دانش بنیان برای دانشگاه و یا در ارائه خدمات تخصصی به صنعت پس از تأیید ساختار اجرایی این طرح، می توانند از مزایای ورود به این طرح استفاده نمایند.
مدير پژوهشي دانشگاه يادآور شد: در راستای اجرای روال کلیدی دانشگاه، تمرکز و هدایت منابع در قلمروهای پژوهش وفناوری نوظهور و پیشرو مورد توجه قرار گرفت و انتخاب و معرفی 5 تا 10 هسته پژوهشی و آغاز طرح ارتقاء تراز دانشگاه، بسته موفقیت نیم سال جاری این روال تعريف شد.
وي ادامه داد: در اولین مرحله از اجرای بسته موفقیت، انتخاب و معرفی 5 تا 10 هسته پژوهشی و آغاز طرح ارتقاء تراز دانشگاه صورت گرفت. همچنين جمع آوری برنامه پژوهشی اعضای هیات علمی در افق 5 ساله و شناسایی 50 پژوهشگر برتر دانشگاه از منظر شاخص های طرح ارتقاء تراز دانشگاه انجام شد.
وي خاطر نشان كرد:‌ با توجه به اطلاعات ارسالی اعضای هیات علمی، ساماندهی اطلاعات جمع آوری شده، فرایند انتخاب 10 هسته پژوهشی و تهیه شیوه نامه حمایتی در دستور کار نیم سال جاری است.
در اولین گام، در راستای حمایت از اساتیدی که برنامه تحقیقاتی 5 ساله ارائه نموده اند، درصورتیکه طرح تحقیق مصوب دانشجو در راستای 2 اولویت اول برنامه تحقیقاتی عضو هیات علمی باشد با تایید معاون پژوهشی دانشکده، مبلغ اعتبار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد به میزان20% و مبلغ اعتبار رساله دانشجویان دکتری به میزان 15% افزایش می یابد.
در ادامه اعضاي شورا به بيان نظرات و ديدگاههاي خود پرداختند.
دكتر فتح الهي معاون پژوهشي دانشگاه نيز در اين باره اظهار داشت: بحث ارتقاي تراز دانشگاههاي ايران از برنامه چهارم توسعه در دستور كار بوده اما تاكنون به صورت جدي به آن پرداخته نشده و عمده علت اين امر نيز خود دانشگاه ها بوده اند.
وي گفت: اين طرح مختص به رشته يا رشته هاي خاصي نيست و همه با هم بايد در اين راه حركت كرده تا بتوانيم رشد كنيم. ما در برنامه ريزي و اجرا به جاي نظر شخصي بايد تسليم ادبيات و روش هاي علمي بشويم و به آن ها اهتمام ورزيم.
وي خاطر نشان كرد: هسته هاي پژوهشي قرار است در دو محور اساسي حركت كنند، يكي تحقيقات علمي كه منجر به اكتشافات علمي شود و ديگري تحقيقات نوآورانه كه منجر به توسعه تكنولوژي خواهد شد. ارتقاي تراز دانشگاه يكي از 16 روال تعريف شده معاونت پژوهشي در طرح تحول راهبردي و يكي از 37 روال كلي تعريف شده دانشگاه است كه براي تحقق آن بايد از همه ظرفيت هاي فردي و گروهي خود در دانشگاه استفاده كنيم تا به نتيجه مطلوب دست يابيم.