شنبه 30 اردیبهشت 1396 1559

سخنراني با موضوع فناوري اطلاعات و اشتغال

به همت گروه مطالعات و مشاوره مديريت فناوري اطلاعات مركز مطالعات مديريت دانشگاه، سخنراني با موضوع" فناوري اطلاعات و اشتغال" برگزار مي شود.

سخنراني با موضوع فناوري اطلاعات و اشتغال

به همت گروه مطالعات و مشاوره مديريت فناوري اطلاعات مركز مطالعات مديريت دانشگاه، سخنراني با موضوع" فناوري اطلاعات و اشتغال" برگزار مي شود.
در اين مراسم دکتر بَراری، معاون حقوقی امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندس میلاد منشی پور، مدیر عامل شرکت تپسی به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.
اين سخنرانی با عنوان «فناوری اطلاعات و اشتغال» روز دوشنبه اول خرداد 1396 ساعت 14 الی 16 در سالن علامه جعفري دانشكده علوم انساني برگزار مي شود.