چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 1713

جلسه مشترک رؤسای دانشگاه و دانشکده کشاورزی با شهردار منطقه بیست و دو تهران

شانزدهم ارديبهشت ماه جلسه مشترکی با حضور دکتر محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه و دکتر علی اصغر طالبی، رئیس دانشکده کشاورزی با دکتر مولایی، شهردار منطقه 22 تهران، برگزار شد.

جلسه مشترک رؤسای دانشگاه و دانشکده کشاورزی با شهردار منطقه بیست و دو تهران

شانزدهم ارديبهشت ماه جلسه مشترکی با حضور دکتر محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه و دکتر علی اصغر طالبی، رئیس دانشکده کشاورزی با دکتر مولایی، شهردار منطقه 22 تهران، برگزار شد.
در این جلسه که دکتر حسین زاده، مدیر دفتر حقوقی دانشگاه نیز حضور داشت طرفین در خصوص موضوعات فی مابین شهرداری و دانشکده کشاورزی دانشگاه به بحث و گفتگو پرداختند.
معاوضه بخشی از زمین دانشکده در مجاورت بلوار شهید اردستانی با زمینی با کاربری مسکونی و همچنین مسائل مرتبط با عوارض نوسازی و پسماندها از موضوعات این جلسه بود. در پایان این مقرر گردید موضوعات از سوی طرفین تا حصول نتیجه مطلوب، پیگیری شود.