یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 2235

نشست مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي با رييس دانشگاه

نشست اعضاي مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي با رييس دانشگاه، معاون پشتيباني و منابع انساني و مديران اداري و مالي دانشگاه، شانزدهم ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه برگزار شد.

نشست مجمع  عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي با رييس دانشگاه

نشست اعضاي مجمع عمومي شوراي صنفي اعضاي غير هيات علمي با رييس دانشگاه، معاون پشتيباني و منابع انساني و مديران اداري و مالي دانشگاه، شانزدهم ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه برگزار شد.
در اين نشست محمد يوسفي معاون شوراي مركزي شوراي صنفي به بيان رئوس سوالات جمع بندي شده كارمندان پرداخت.
تبديل وضعيت كاركنان قراردادي و پيماني، شرايط دانشگاه براي اعمال مدرك كاركنان و شركت در دوره هاي زبان انگليسي،‌ آيين نامه ارتقاي كاركنان و شرايط ارتقا و ... از جمله مطالب مطرح شده در اين نشست بود.
دكتر احمدي رييس دانشگاه در اين باره اظهار داشت: در خصوص تبديل كاركنان قراردادي به پيماني مجوزهاي سخت و مشكلي نياز است كه بايد از سوي سازمان امور اداری و استخدامي به ما ابلاغ شود تا بتوانيم تبديل وضعيت ها را انجام دهيم.
دكتر محمد زاده نيز تصريح كرد: ما از ابتداي كار، مبنا را آيين نامه هاي مصوب قرار داديم و هيات اجرايي نيروي انساني جلسات فشرده اي را در خصوص تبديل وضعيت كاركنان برگزار كرده و در این رابطه تعداد زيادي از پرونده ها مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس مجوز سازمان امور اداری و استخدامي، ‌26 نفر كه در آزمون ادواري استخدامي شركت كرده بودند در ليست تبديل وضعيت قرار گرفتند تا پس از صدور مجوز نهايي از وزارت علوم، احكام آنها صادر گردد.
وي افزود: در خصوص تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي نيز، 93 پرونده مورد بررسي قرار گفته است كه سالي 20 درصد از آنان با رعايت شرايط از پيماني به رسمي آزمايشي تبديل مي شوند.
دكتر احمدي در خصوص نحوه اعمال مدرك كاركنان به شرط حضور در دوره هاي زبان انگليسي گفت: تحصيل كاركنان در هر صورت سبب خواهد شد تا كارمندان نتوانند به خوبي وظايف خود را چه در حيطه كاري خود و چه در زمينه تحصيل به خوبي ايفا كنند و براي داشتن يك تحصيل كارآمد، بايد كارمندان مامور به تحصيل شوند و زماني را به صورت ويژه براي تحصيل اختصاص دهند. در حال حاضر كارمندان از طريق دانشگاههاي مختلف و دوره هاي نيمه حضوري يا غير حضوري اقدام به تحصيل كرده و مدرك خود را براي اعمال به دانشگاه ارائه مي كنند كه ما برای داشتن يك شاخص و استاندارد يكسان، يادگيري و ميزان تسلط به زبان انگليسي را معيار قرار داديم تا راه براي اعمال مدرك آنان آسان تر گردد؛ زيرا دانشگاه در قبول يا رد مدارك ارسالي، مختار است و بايد شاخصي براي ارزيابي در اين زمينه قرار دهد.
وي افزود: برگزاري دوره هاي زبان انگليسي در راستاي افق ديده شده در طرح تحول راهبردي دانشگاه مي باشد كه كارمندان بايد براي ارتباط با خارج و دانشجويان خارجي و... زبان انگليسي را فرا بگيرند.
رييس دانشگاه در ادامه خاطر نشان كرد: دانشگاه براي احقاق حقوق افرادي كه همواره خود را وقف دانشگاه كرده اند و به جاي تحصيل،‌ انرژي و توان خود را در جهت بهبود امور دانشگاه صرف نموده اند نيز تلاش خواهد كرد و در اصلاح آيين نامه ارتقاي كارمندان اين امر مورد توجه قرار مي گيرد تا اين افراد با گذراندن دوره هاي ضمن خدمت بتوانند ارتقاي لازم را به دست آورده و از افزايش حقوق بهره مند شوند.
در ادامه در خصوص پاداش كاركنان،‌ فرم هاي ارزشيابي ارتقاي كاركنان، مسكن، نحوه ارائه خدمات درمانگاه،‌ بيمه تكميلي كاركنان شركتي و ... مطالبي عنوان شد و مسئولان دانشگاه به سوالات مطرح شده پاسخ دادند.