شنبه 16 اردیبهشت 1396 1647

تربيت انسان هاي مودب و وارسته از هر آموزشي برتر است

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در نشست يازدهم ارديبهشت ماه شوراي دانشگاه بر اهميت تربيت انسان هاي مودب و وراسته از سوي اساتيد تاكيد كرد.

تربيت انسان هاي مودب و وارسته از هر آموزشي برتر است

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در نشست يازدهم ارديبهشت ماه شوراي دانشگاه بر اهميت تربيت انسان هاي مودب و وراسته از سوي اساتيد تاكيد كرد.
در اين نشست حجت الاسلام فلاح رفيع مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ضمن تبريك اعياد شعبانيه و گراميداشت روز معلم اظهار داشت: يكي از ويژگي هاي بارز حضرت ابوالفضل العباس (ع) ادب بود و ايشان همواره در برابر امام حسين (ع) سكوت اختيار مي كرد و سخن نمي گفت.
وي افزود: اين ويژگي حضرت عباس (ع) نشان از اهميت گوش فرا دادن وسكوت در برابر استاد دارد و ادب براي پيشرفت و رشد و بالندگي يك دانشجو بسيار مهم است.
وي خاطر نشان كرد: رسالت اصلي ما اساتيد، تربيت انسانهاي وارسته و مودب است. تا ما، خود ساخته نشويم نمي توانيم دانشجو بسازيم و نتيجه آموزش بايد تربيت باشد كه از هر آموزشي برتر است.