سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1396 1680

معاون آموزشی وزیر علوم: استانداردهای آموزش عالی باید دگرگون شود

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در نشست علمی و هم اندیشی آموزش دانشگاهی که روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در دانشگاه برگزار شد، بر اجرای شیوه های نوین آموزشی در دانشگاهها و دگرگونی استانداردهای آموزش تأکید کرد و گفت: رویکرد ما به آموزش همان رویکرد سنتی است که باید آن را متحول کنیم.

معاون آموزشی وزیر علوم: استانداردهای آموزش عالی باید دگرگون شود

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم در نشست علمی و هم اندیشی آموزش دانشگاهی که روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در دانشگاه برگزار شد، بر اجرای شیوه های نوین آموزشی در دانشگاهها و دگرگونی استانداردهای آموزش تأکید کرد و گفت: رویکرد ما به آموزش همان رویکرد سنتی است که باید آن را متحول کنیم.
معاون آموزشی وزیر علوم در ابتدای سخنان خود به افزایش بی رویه دانشجو و مؤسسات آموزش عالی در دولت های گذشته اشاره کرد و گفت: ما در بخش صنعت اگر در عرصه تولید با یک وضعیت غیرکارشناسی، تولید را افزایش دهیم می توان با برنامه ریزی در سال آتی، روند را کنترل و آن را اصلاح کرد. اما در عرصه نیروی انسانی این راهکار عملی نیست. در سال های گذشته با افزایش تعداد دانشجو تا مرز 4 میلیون نفر مواجه شدیم. در خصوص مؤسسات آموزش عالی نیز از تعداد 920 مورد به 2 هزار و 800 موسسه آموزشی رسیدیم. ما در این 4 سال تنها وضعیت ایجاد شده را مهار کرده و از این رشد بی رویه جلوگیری کردیم. اصلاح آموزش عالی و توسعه هدفمند فعالیت ها به زمان احتیاج دارد.
وی افزود: در سال های اخیر در حوزه پژوهش و فرهنگ گام های بسیار خوبی برداشته شد اما در حوزه آموزش با چالش های زیادی مواجه بودیم. در این خصوص تلاش هایی انجام شد، معایب شناسایی و راهکارهایی تعریف گردید. متأسفانه شیوه آموزشی و رویکرد به آموزش در دانشگاه ها همان شیوه سنتی 40 یا 50 سال گذشته است. باید آموزش عالی و فضا های آموزشی را متحول کنیم.
دکتر شریعتی نیاسر از کمبود تعاملات با سایر دستگاه های ذیربط و برخی موازی کاری ها به عنوان یکی از نقاط ضعف آموزش دانشگاهی نام برد و اظهار داشت: گام هایی در زمینه رفع بیکاری دانش آموختگان برداشته شده است. هماهنگی با برخی دستگاهها و وزارتخانه ها نظیر وزارت کار و وزارت کشاورزی به منظور تعیین ظرفیت بخش های مختلف محیط کار صورت گرفته است. از سویی جلوی برخی موازی کاری ها در دستگاهها در زمینه صدور مجوز برگزاری دوره های مقطع دار آموزشی گرفته شد.
وی بر اجرای شیوه های نوین آموزش در دانشگاهها و دگرگونی استانداردهای آموزش تأکید کرد و پیشنهاد داد: دانشگاه ها باید در دهه سرآمدی آموزش برای یک روز درب خود را به روی 3 قشر از جامعه باز بگذارند. خانواده ها، مدیران ستادی دستگاههای اجرایی و بخش صنعت باید از آنچه در دانشگاهها می گذرد مطلع شوند و با امکانات و توانمندی های دانشگاه آشنا شوند. این آشنایی سبب خواهد شد تا در صورت نیاز برای رفع مشکلات خود با اطلاع از توان دانشگاه به آن مراجعه کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: ارتباط معنادار بین آموزش و پژوهش در دانشگاهها به فناوری و کارآفرینی منجر می شود. در سال های اخیر در خصوص بازنگری برنامه های آموزشی تلاش های بسیاری صورت گرفت. در این راستا 830 برنامه درسی در رشته مقاطع مختلف با رویکرد کارآفرینی بازنگری شد. واحدهای عملی، درس های مهارتی و کارورزی به منظور تقویت روحیه کارآفرینی مورد بازنگری قرار گرفت.
دکتر شریعتی نیاسر در پایان به برخی آمارهای 4 سال اخیر اشاره کرد و گفت: دانشجویان دکتری مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری تا 40 درصد افزایش یافت. تعاملات خارجی، برگزاری دوره های مشترک بین المللی مورد توجه بیشتری قرار گرفت و جذب دانشجویان خارجی با افزایش 23 درصدی همراه بود. بسیاری از تفاهم نامه های امضاء شده که رها گردیده بودند در سال های اخیر پیگیری و به قرارداد تبدیل شدند. بر ظرفیت دانشجویان پسا دکتری افزوده شد.