شنبه 9 اردیبهشت 1396 1548

اولین کارگاه بین المللی پیشرفته علوم اعصاب ایران

اولین کارگاه بین المللی پیشرفته علوم اعصاب با همکاری سازمان جهانی تحقیقات مغز (IBRO) و دانشگاه های تربیت مدرس و علوم پزشکی شهید بهشتی 9 تا 21 اردیبهشت ماه جاری در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس و سالن شهید رحیمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

اولین کارگاه بین المللی پیشرفته علوم اعصاب ایران

اولین کارگاه بین المللی پیشرفته علوم اعصاب با همکاری سازمان جهانی تحقیقات مغز (IBRO) و دانشگاه های تربیت مدرس و علوم پزشکی شهید بهشتی 9 تا 21 اردیبهشت ماه جاری در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس و سالن شهید رحیمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
اولین کارگاه بین المللی پیشرفته علوم اعصاب با همکاری سازمان جهانی تحقیقات مغز (IBRO) با هدف آشنایی دانشجویان دکتری و پسا دکتری با موضوعات و تکنیکهای پیشرفته پژوهش در زمینه علوم اعصاب شناختی با حضور اساتید برجسته ای از کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، سوییس و ایران از نهم اردیبهشت ماه در دانشگاه تربیت مدرس و علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.
گفتنی است در ده سال اخیر بیش از 7 دوره از کارگاه های علوم اعصاب IBRO در ایران برگزار گردید ولی تا کنون کارگاه پیشرفته که نیازمند به وجود زیرساخت ها و دانش سطح بالا می باشد برگزار نشده است. سازمان جهانی تحقیقات مغز (IBRO) از طریق برگزاری کنگره ها و کارگاه های مختلف و همچنین انتشار مجلات علمی نقش مهمی در گسترش علوم اعصاب در دنیا ایفا کرده اما اغلب کارگاه های پیشرفته برگزار شده در آسیا در کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی بوده است.