چهارشنبه 13 شهریور 1398 490

گزارش خوشه اقتصاد کلان کشور در نشست شورای دانشگاه

در نشست شورای دانشگاه یازدهم شهریور ماه، گزارش خوشه اقتصاد کلان کشور توسط نماینده دانشگاه ارائه شد.

گزارش خوشه اقتصاد کلان کشور در نشست شورای دانشگاه

دکتر فتح الهی معاون پژوهشی دانشگاه در این باره اظهار داشت: با درخواست معاون اول رئيس جمهور، خوشه های مشورتي براي تقويت ارتباط جامعه و دانشگاه و ورود دانشگاه ها به عرصه حل مشکلات کشور در دانشگاه های سطح یک کشور تشکیل شد که یکی از این خوشه ها خوشه اقتصاد کلان بود که دکتر مزینی به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس در این جلسات حضور دارند.
در ادامه دکتر عصاری به حضور نمایندگان دانشگاه در جلسات مختلف اقتصادی کشور که با حضور مسئولان بخش اقتصادی و بانکی برگزار می شود اشاره کرد.
سپس دکتر امیرحسین مزینی عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: پیرو مذاکرات نوزدهمین اجلاس رؤسای دانشگاههای سطح یک کشور، مورخ 30 مرداد 1397و با هدف ایجاد ساز و کار افزایش مشارکت دانشگاهها برای کمک به حل مشکلات کشور خوشه اقتصاد کلان در شهریور ماه 1397 در دانشگاه تهران تشکیل گردید. پس از اولین نشست از خوشه مذکور در تاریخ یازدهم شهریورماه 1397در دانشگاه تهران برگزار شد تاکنون قریب به 27 نشست از خوشه مذکور تشکیل گردیده است که این جلسات عمدتا هر دو هفته یکبار برگزار می شود.
وی افزود: اکثر جلسات در دفتر رییس دانشگاه تهران و با حضور ایشان و معاون پژوهشی اتین دانشگاه و برخی مدیران این معاونت تشکیل می شود. معاونت پژوهشی دانشگاه تهران وظایف دبیرخانه ای نشست های مذکور را بر عهده دارد. دستور جلسات توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تهیه و پس از طرح در جلسات و اظهار نظر اعضاء خوشه، جمع بندی می گردد.
وی خاطر نشان کرد: معمولا در نشست ها نمایندگان دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبائی، اصفهان، شیراز حضور پیوسته دارند و بعضا نمایندگانی از دانشگاههای شریف، شهید بهشتی، تبریز و . . . نیز در این نشست ها شرکت می کنند. همچنین در نشست ها برخی از مدیران پیشین اقتصادی کشور نیز حضور می یابند. حسب مورد از برخی از مدیران کشور نیز جهت حضور در جلسات و ارائه مطلب دعوت می شوند. ماحاصل جلسات گردآوری شده و برای مقامات عالی رتبه کشور ارسال می شود.
وی همچنین به برگزاری جلسات خوشه ها با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و دکتر علی لاریجانی (رییس مجلس) اشاره کرد.
وی تاکید کرد: کلیه تعاملات میان اعضاء در چارچوب گروه خاصی که بدین منظور در پورتال دانشگاه تهران به آدرس http://advisoryclusters.ut.ac.ir/login/index.php  ایجاد گردیده انجام می شود. کلیه اطلاع رسانی ها، ارسال مستندات، مشارکت اعضاء در مباحث و... در همین قالب انجام می شود.