دوشنبه 4 شهریور 1398 760

یکی از آزمایشگاههای دانشگاه دچار آتش سوزی شد

این حادثه ساعت ۲۲ روز یکشنبه سوم شهریورماه در یکی از آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه (آزمایشگاه شیمی) روی داد که با حضور بموقع ایستگاه آتش نشانی منطقه، آتش سوزی در دقایق نخست مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

یکی از آزمایشگاههای دانشگاه دچار آتش سوزی شد

با توجه به عدم حضور دانشگاهیان در طبقه ای که این آزمایشگاه در آن واقع شده، خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی یا جرحی در این حادثه روی نداده است. خسارت به تجهیزات آزمایشگاه نیز جزئی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش علت حادثه هنوز مشخص نیست و توسط کارشناسان حوزه ایمنی دانشگاه و سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.

1


2