شنبه 2 شهریور 1398 500

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان رییس انجمن مهندسی معدن ایران

دکتر احمد رضا صیادی عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه به عنوان رییس انجمن مهندسی معدن ایران انتخاب شد.

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان رییس انجمن مهندسی معدن ایران

با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مهندسی معدن ایران، اعضای جدید هیأت مدیره انجمن برای مدت سه سال انتخاب و در اولین جلسه هیأت مدیره دوره نهم،‌ دکتر احمدرضا صیادی به عنوان رییس انجمن انتخاب شد.
دکتر احمد رضا صیادی دانش آموخته مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در رشته مهندسی معدن است. وی همچنین موفق به اخذ کارشناسی ارشد دوم در زمینه اقتصاد پروژه های معدنی و دکتری در زمینه اقتصاد و مدیریت در معادن (1999) از مدرسه عالی معادن پاریس شد.
دکتر صیادی در حال حاضر دانشیار اقتصاد معدن و مدیر گروه استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس می باشد. وی بنیان گذار رشته اقتصاد و مدیریت معدنی در کشور است. دکتر احمد رضا صیادی دارای 8 سال سابقه کار در بخش صنعت و 17 سال سابقه کار آموزشی، پژوهشی در دانشگاه و مشاوره علمی به صنعت است.