چهارشنبه 2 مرداد 1398 726

شعار" خرد باید و دانش و راستی" به عنوان شعار دانشگاه تربیت مدرس حفظ می شود

دکتر احمدی در خصوص ادعای دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به شعار دانشگاه گفت: شعار دانشگاه تربیت مدرس "خرد باید و دانش و راستی" در سال 1395 توسط هیأت امنای دانشگاه تصویب شد و در نهایت جزو مصوبات دانشگاه به امضای رییس جمهور رسید.

شعار

وی تصریح کرد: این شعار پس از دو سال مطالعه و از میان صدها شعار دیگر انتخاب شد و در آن زمان هیچ دانشگاهی شعار مذکور را مورد استفاده قرار نمی داد، یا اعلام عمومی نکرده بود و یا مورد تصویب مراجع بالادستی قرار نداده بود.
رییس دانشگاه گفت: اخیرا دانشگاه فردوسی مشهد این ادعا را که شعار خرد باید و دانش و راستی به آن دانشگاه تعلق دارد مطرح کرده است و ما به استناد مصوبات ثبت شده در مراجع بالادستی و وزارت علوم، همچنین رعایت سلسله مراتب انجام شده به اطلاع دانشگاه فردوسی مشهد رساندیم که شعار مذکور متعلق به دانشگاه تربیت مدرس است.
دکتر احمدی تأکید کرد: نکته مهم در این خصوص این است که در آرم ها و در شرایط دانشگاه های موجود، بعد از انقلاب اسلامی این مسئله سابقه ای ندارد. تذکر به دانشگاه فردوسی مشهد داده شد. ما بر اساس قاعده قانونی عمل کردیم و با توجه به گزارش ارائه شده به هیأت امنا، شعار خرد باید و دانش و راستی به عنوان شعار دانشگاه حفظ می شود.