یکشنبه 9 تیر 1398 2292

جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در تازه ترین رتبه بندی موضوعی شانگهای

نتایج رتبه بندی موضوعی شانگهای سال 2019 نشان می دهد، دانشگاه تربیت مدرس در حوزه علوم فنی و مهندسی (مهندسی عمران، مهندسی شیمی، منابع آب، علوم معدن و مهندسی متالوژی) در جمع برترین دانشگاه های جهان قرار گرفته است.

جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در  تازه ترین رتبه بندی موضوعی شانگهای

بر اساس نتایج تازه ترین رتبه بندی شانگهای 2019 دانشگاه تربیت مدرس در 15 موضوع از مجموع 54 موضوع علمی بررسی شده دارای رتبه و به عنوان برترین دانشگاه های جهان معرفی شده است. آخرین گزارش نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای نشان می دهد دانشگاه تربیت مدرس در علوم فنی و مهندسی؛ علوم معدن در رده ۵۱-۷۵ دانشگاه برتر جهان قرار دارد. همچنین در 4 گروه علوم فنی و مهندسی شامل مهندسی عمران، مهندسی شیمی، منابع آب و مهندسی متالورژی در رده ۱۵۱-۲۰۰ و در 3 گروه علوم فنی و مهندسی شامل مهندسی مکانیک، مهندسی مخابرات و علوم و صنایع غذایی و در گروه دانش زیستی؛ علوم دامپزشکی و گروه علوم پزشکی؛ پرستاری در رده ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد.
دانشگاه تربیت مدرس همچنین در علوم و مهندسی انرژی، بیوتکنولوژی و علوم کشاورزی در رده ۳۰۱-۴۰۰ و در علوم زمین و مهندسی برق و الکترونیک در رده ۴۰۱-۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.
بهترین دانشگاه جهان در رتبه بندی موضوعی 2019 شانگهای، دانشگاه هاروارد آمریکاست که در ۱۴ موضوع در رتبه اول قرار دارد. 32 دانشگاه ایرانی نیز در حوزه های مختلف در این رتبه بندی قرار گرفتند.
گفتنی است نظام رتبه بندی شانگهای( ShanghaiRanking) از سال ۲۰۰۹ منتشر می‌شود. این نسخه از رتبه بندی (سال 2019) شامل رتبه بندی یک هزار و 700 دانشگاه از 86 کشور و منطقه در ۵۴ موضوع مانند علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی، و علوم اجتماعی است.