یکشنبه 26 خرداد 1398 450

انتخاب عضو هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل ها در نشست شورای دانشگاه

نشست شورای دانشگاه با حضور رییس، معاونان و روسای دانشکده ها بیستم خردادماه در سالن شورا برگزار شد.

انتخاب عضو هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل ها در نشست شورای دانشگاه

در ابتدای این نشست دکتر احمدی رییس دانشگاه با بیان برخی از اخبار دانشگاه طی هفته های گذشته به برگزاری نشست روسای دانشگاه های سطح یک کشور در لرستان اشاره کرد و گفت: طی برگزاری این نشست بازدید گسترده ای از مناطق سیل زده و شرایط مدیریت اجرایی استان های سیل زده به عمل آمد. با توجه به تشکیل کمیته ای زیر نظر ریاست جمهوری و تحت سرپرستی رییس دانشگاه تهران جهت تبیین مشکلات، علل و آسیب های سیل و تبیین روش های بهبود مدیریت بحران هایی مانند سیل، همفکری میان دانشگاه های سطح یک کشور در این خصوص صورت گرفته است.
در ادامه معارفه نمایندگان جدید دانشجویان در شورای دانشگاه انجام شد و محمد تیزمغزنژاد و زهره علی اکبری به عنوان نمایندگان جدید دانشجویان در شورای دانشگاه معرفی شدند.
محمد تیزمغز دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه رویکرد شورای صنفی با اعضای جدید را مطالبه گرانه، منتقدانه و با راهکار تعاملی و سازنده عنوان کرد.
وی همچنین مطالبی را در خصوص برخی از مسائل و چالش های مطرح شده در خصوص جذب دانشجویان خوب و با استعداد در دانشگاه، سیاست تعاملی و سازنده دانشگاه با دانشجو و عدم اتخاذ تصمیمات یک طرفه و حذف فیلترهای موجود برای انتخاب اعضای شورای صنفی دانشجویان ارائه نمود.
در ادامه نشست انتخاب عضو هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل ها ((بند الف) آیین نامه اجرایی هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه) مورد بررسی قرار گرفت.
رییس دانشگاه با بیان توضیحاتی در خصوص هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل ها اظهار داشت: در صورت بروز تخلف از سوی تشکل های اسلامی دانشگاهیان اعم از دانشجویان یا اعضای هیات علمی، هیات منصفه به صورت عادلانه، منصفانه و با رعایت شئونات دانشگاهی موضوع تخلف را بررسی و در خصوص نحوه ادامه فعالیت تشکل مورد نظر تصمیم می گیرد و حکم آنان جهت تایید به هیات نظارت متشکل از رییس دانشگاه، نماینده وزیر علوم و نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
وی افزود: هیات منصفه متشکل از تعدادی از اساتید و دانشجویان هستند که آشنا به مسائل فرهنگی و سیاسی باشند و یک نفر از اعضای شورای دانشگاه نیز باید به انتخاب شورای دانشگاه جهت عضویت در هیات منصفه معرفی شود که در جلسه امروز پس از رای گیری اعلام خواهد شد.
پس از توضیحات دکتر احمدی و انجام رای گیری از دو کاندیدای پیشنهادی برای عضویت در هیات منصفه، دکتر رفیعیان با اکثریت آرا به عنوان عضو هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل ها انتخاب شد.