یکشنبه 19 خرداد 1398 1302

فراخوان جذب کارآموز در مجمع شهرداران اسیایی

مجمع شهرداران آسیایی از میان دانشجویان و دانش آموختگان دارای انگیزه و مهارت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه های معتبر، کارآموز و داوطلب می پذیرد.

فراخوان جذب کارآموز در مجمع شهرداران اسیایی

مجمع شهرداران آسیایی (Asian Mayors Forum ) یک نهاد و شبکه همکاری منطقه ای بین المللی میان شهرداران و مقامات شهرهای آسیایی است که با هدف فراهم ساختن زمینه تبادل اطلاعا ت، دانش فنی و تجارب مدیرت شهری و توسعه مناسبات و همکاری های فنی و تخصصی میان آنان و نیز ارتقای همگرایی و انسجام میان کشورها، شهرها، شهرداران و شهروندان آسیایی، با ابتکار و پیشنهاد شهرداری تهران در سال 2008 در تهران پایه گذاری و شهر تهران به عنوان مقر دائمی دبیرخانه این سازمان انتخاب گردیده است.
دبیرخانه دائمی این نهاد جهت بروز رسانی ارتباطات بین المللی ، جمع آوری و به اشتراک گذاری تجارب و دستاوردهای شهرهای اسیایی، توسعه مشارکت همگانی از طریق ایجاد تعامل سازنده با جامعه علمی و دانشگاهی، ایجاد فرصت های مناسب یادگیری و ارتقاء مهارت ها و توانمندی های دانشجویان و دانش آموختگان جوان جهت فعالیت در عرصه های بین المللی اقدام به جذب کارآموز و داوطلب نموده است.
داوطلبان در صورت برخورداری از شرایط مشروحه در سایت  www. Asianmayorsforum.org می توانند جهت انجام مصاحبه و ارزیابی، رزومه تحصیلی و کاری خود را به آدرس الکترونیکی Tehran.amf@gmail.com  ارسال و یا با شماره 22708842 تماس حاصل نمایند.