دوشنبه 13 خرداد 1398 1217

درگذشت دانشجوی دکتری دانشگاه

علی جلیلوند دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی برق درگذشت. وی از دانشجویان فعال و دغدغه‌مندی بود که به واسطه ناتوانی جسمی، نقش موثری در احداث جایگاه های ویژه تردد معلولین در ساختمان های دانشگاه ایفاء کرد.

درگذشت دانشجوی دکتری دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه فقدان این انسان فرهیخته را به جامعه دانشگاه تربیت مدرس تسلیت گفته و از خدای متعال شادی و آرامش برای روح وی آرزو می کند.