شنبه 11 خرداد 1398 958

دومین دوره کارگاه های مرکز هدایت توسعه روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس (مهارت( برگزار می شود

دومین دوره کارگاه های مرکز هدایت و توسعه روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس (مهارت) در خرداد و تیرماه امسال برگزار می شود.

دومین دوره کارگاه های مرکز هدایت توسعه روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس (مهارت( برگزار می شود

عناوین دوره ها شامل کارگاه مقدماتی LabVIEW، شبیه سازی چند مقیاسی سیستم های اجتماعی و اقتصادی با نرم افزار ANYSIM ، نرم افزار ZOTERO، نرم افزار SPSS (مقدماتی) و مکاتب روش شناسی تحقیق می باشد.
لازم به ذکر است دوره اول این کارگاه ها در دی ماه سال گذشته برگزار شد. در دور دوم، پنج کارگاه برگزار می شود که مخاطب چهار کارگاه دانشجویان بوده و یک کارگاه نیز برای اعضای هیئت علمی برگزار است.
ثبت نام در این دوره ها رایگان بوده اما به دلیل محدودیت نفرات، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به صفحات اجتماعی مهارت به آدرس MaharatTmu مراجعه نمایند.
گفتنی است این کارگاه ها در قالب طرح تحول راهبردی دانشگاه توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و با مدیریت دکتر علی شایان برگزار می گردد..