چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 863

دانشگاه تربیت مدرس، میزبان اولین دور دانشگاهی شبیه‌سازی پارلمان در کشور

اولین دور دانشگاهی کارگاه شبیه‌سازی پارلمان، با حضور دانشجویان رشته‌های مختلف در دانشگاه بیست و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد.

دانشگاه تربیت مدرس، میزبان اولین دور دانشگاهی شبیه‌سازی پارلمان در کشور

به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی و با مساعدت معاونت فرهنگی و اجتماعی، اولین دور دانشگاهی کارگاه شبیه‌سازی پارلمان در دانشگاه تربیت مدرس، با حضور دانشجویان رشته‌های مختلف در سرای رواق اندیشه در ساختمان خوارزمی برگزار شد.
فرزین رحیمی زنوز، طراح و مجری این جلسه، هدف از سازماندهی این کارگاه را تحقق تجربة حس نمایندگی، تحمل بار مسئولیت، تمرین سخنوری و متقاعدسازی، شیوه‌های مختلف لابی‌گری و مهم‌تر از همه، لمس فرایندهای دموکراتیک و تفکر در باب مزایا و معایب چنین سیستمی عنوان کرد.