سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 860

برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی جدید انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو

نخستیین جلسه شورای مرکزی جدید انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو 21 اردیبهشت برگزار و طی آن دبیر، مسئولین کمیته های تشکیلات، فرهنگی و اجتماعی، رسانه و تبلیغات، علمی و مالی و مسئول سیاسی انجمن انتخاب شدند.

برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی جدید انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو

بنا بر اعلام انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو، بر اساس ماده 44 اساسنامه انجمن، عارف توانگر به عنوان دبیر و بر اساس ماده 26 اساسنامه، رضا رحیمی به عنوان مسئول کمیته تشکیلات، یونس فداکار به عنوان مسئول کمیته فرهنگی و اجتماعی، مریم حجتی به عنوان مسئول کمیته رسانه و تبلیغات، سارا گرزین به عنوان مسئول کمیته علمی، سینا صالحی به عنوان مسئول کمیته مالی و گودرز پایمرد به عنوان مسئول سیاسی انجمن انتخاب شدند.