سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 799

حضور فعال گروه های حشره شناسی پزشکی و فیزیولوژی پزشکی در "نمایشگاه آگاهی بخشی و ترویج علم به عموم"

دکتر کمالی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه با اشاره به استقبال چشمگیر فرزندان دانشگاهیان از اولین "نمایشگاه آگاهی بخشی و ترویج علم به عموم" گفت: این نمایشگاه که به همت معاونت پژوهشی با همکاری گروه حشره شناسی پزشکی و فیزیولوژی پزشکی برگزار شد با استقبال دانشگاهیان به خصوص فرزندان آنها مواجه شد.

حضور فعال گروه های حشره شناسی پزشکی و فیزیولوژی پزشکی در

وی در تشریح اهداف گروه حشره شناسی پزشکی از حضور در این نمایشگاه اظهار داشت: با توجه به این نکته که حشرات مهمترین و پرجمعیت ترین گونه های زیستی در جهان هستند، گروه حشره شناسی پزشکی با هدف آشنا کردن عموم و به خصوص کودکان و بیان منافع و مضرات حشرات در این نمایشگاه حضور یافت.
دکتر کمالی افزود: گروه حشره شناسی پزشکی در غرفه حشره شناسی عمومی با به نمایش گذاشتن انواع پروانه و ملخ های خشک شده که از موزه به محل نمایشگاه آورده شده بود، به ارائه اطلاعات کلی پیرامون زندگی حشرات پرداخت. در غرفه سایربندپایان مهم پزشکی ، با به نمایش گذاشتن انواع عقرب و عنکبوت زنده، اهمیت پزشکی این گونه از بندپایان بیان شد. در غرفه سوسری و سوسک ها ، بازدیدکنندگان با اهمیت بهداشتی این نوع حشرات آشنا شدند. مراجعه کنندگان در غرفه ساس، کک و شپش این موجودات ذره بینی را با استفاده ازمیکروسکوپ مشاهده کرده و از مسائل بهداشتی مربوط به آنها مطلع گشتند. در غرفه مگس ها و پشه ها نیز در خصوص بیماری زایی و اهمیت پزشکی این گونه از حشرات اطلاعات ارزشمندی ارائه شد. در غرفه کودکان آنها از طریق نقاشی انواع حشرات، خمیر بازی و رنگ آمیزی با موضوع نمایشگاه ارتباط خوبی برقرار کردند.
عضو هیأت علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: گروه فیزیولوژی پزشکی نیز برای آشنا کردن عموم با بیمار ی های آسم، صرع، اعتیاد و MS به زبان ساده و بسیار ابتدایی، در نمایشگاه حضور یافت. امیدوارم این همکاری در بین سایر گروه های آموزشی شکل بگیرد و تمامی گروه ها با حضور در این دست نمایشگاه های ترویج علم برای عموم، ضمن معرفی خود و فعالیت های گروه، نتایج پژوهش هایشان را به زبان ساده به ویژه برای کودکان و نوجوانان ارائه دهند.
دکتر کمالی همچنین از حضور فعال گروه حشره شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در برخی مدارس شهر تهران و سخنرانی پیرامون اهمیت پزشکی – بهداشتی حشرات و آشنا کردن دانش آموزان با رشته حشره شناسی پزشکی خبر داد.