دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 516

سلسله مباحث "معرفت قرآنی در سبک زندگی امروز "برگزار می شود

به مناسبت ماه مبارک رمضان سلسله مباحث "معرفت قرآنی در سبک زندگی امروز" در مسجد دانشگاه برگزار می شود.

سلسله مباحث معرفت قرآنی در سبک زندگی امروز" ویژه خواهران دانشگاهی از اول ماه مبارک رمضان هر روز یک ساعت قبل از اذان ظهر در مسجد دانشگاه برگزار می شود.
این نشست ها به همت دارالقران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می شود و به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه اعطا خواهد شد.