یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 999

کاهش ساعت کار دانشگاه به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان

هیأت رئیسه دانشگاه، با کاهش ساعت کار در ایام ماه مبارک رمضان موافقت کرد.

کاهش ساعت کار دانشگاه به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان

بر اساس ردیف مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 8 اردیبهشت 98 ، در ماه مبارک رمضان ساعت شروع کار: 7 صبح، زمان اقامه نماز: 12:45 تا 13:30، شروع کار مجدد: 13:30 تا 14:30 و ساعت پایان کار 14:30 اعلام شده است.