چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 376

نمایش زندگی در تئاتر با بازی دانش آموخته بازیگری دانشگاه

نمایش" زندگی در تئاتر" با بازی دانش آموخته بازیگری دانشگاه در سالن اصلی مجموعه تئاتر مولوی به روی صحنه می رود.

نمایش زندگی در تئاتر با بازی دانش آموخته بازیگری دانشگاه حنیف سلطانی سروستانی و سروش عباسی و کارگردانی احمد دامیار در اردیبهشت و خرداد ماه هر شب از ساعت 19 به جز روزهای شنبه در سالن اصلی مجموعه تئاتر مولوی به روی صحنه می رود.