شنبه 31 فروردین 1398 773

دانشگاه تربیت مدرس میزبان مراسم 'بزرگداشت یکصدمین سالگرد تأسیس رشته مامایی'

مراسم 'بزرگداشت یکصدمین سالگرد تأسیس رشته مامایی' یازدهم اردیبهشت در دانشگاه برگزار می شود.

دانشگاه تربیت مدرس میزبان مراسم 'بزرگداشت یکصدمین سالگرد تأسیس رشته مامایی'


کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه، مراسم بزرگداشت یکصدمین سالگرد تأسیس رشته مامایی را با حضور جمعی از صاحبنظران و اساتید این حوزه برگزار می کند.

این مراسم روز چهارشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 10 تا 13  در سالن اجتماعات جابرابن حیان دانشگاه برگزار می شود.