شنبه 31 فروردین 1398 1008

کمک های جمع آوری شده "بنیاد خیّرین مدرس" به حساب هلال احمر واریز شد

کمک های جمع آوری شده از سوی همکاران دانشگاهی توسط"بنیاد خیّرین مدرس"، به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز شد.

کمک های جمع آوری شده

بنا بر اعلام دکتر شیخ الاسلامی مدیر عامل بنیاد غیر دولتی خیّرین مدرس ، مبلغ 11 میلیون و 571 هزار تومان کمک نقدی جمع آوری شده تا تاریخ 26 فروردین ماه، در قالب یک فقره چک به شماره 125501 ، به حساب 99999 هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز شد.
بنا به اعلام رییس بنیاد خیرین با توجه به اینکه تعدادی از دانشگاهیان کمک های خود را در قالب فرم های کسر حقوق به امور مالی تحویل داده اند، گزارش پرداخت های این بخش نیز به آگاهی دانشگاهیان خواهد رسید.