سه‌شنبه 27 فروردین 1398 1318

نشست خلقت نوری اهل بیت در آینه آبات و روایات

مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی دانشگاه، نشست "نشست خلقت نوری اهل بیت در آینه آبات و روایات" را 3 اردیبهشت ماه برگزار مي كند.

نشست خلقت نوری اهل بیت در آینه آبات و روایات

مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی با همکاری دانشکده علوم انسانی در راستای برگزاری سلسله نشست های علمی، نخستین سخنرانی خود در سال جدید را با حضور دکتر کاووس روحی با عنوان نشست خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام در آینه آبات و روایات را از ساعت 13 تا 15 روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه جاری در سالن میرحسنی دانشگده علوم انسانی برگزار می کند.
به شرکت کنندگان در این نشست، گواهی حضور در کارگاه ارائه می شود.