یکشنبه 25 فروردین 1398 981

برگزاری "نشست دانایی افزایی مهندسی سیستم های سلامت" در دانشگاه

"نشست دانایی افزایی مهندسی سیستم های سلامت" 26 فروردین ماه در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار می شود.

برگزاری

قطب علمی مهندسی سیستم های سلامت، نشست دانایی افزایی مهندسی سیستم های سلامت را با سخنرانی مهندس سحر سماواتی دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه، عضو بنیاد ملی نخبگان، پژوهشگر جوان برگزیده در مطالعات شهری و سلامت (هانوفر- 2018) و سخنران اصلی برگزیده در اجلاس جهانی سلامت (برلین- 2018) ، از ساعت 13 تا 14:30 روز دوشنبه 26 فروردین ماه در اتاق 219 طبقه دوم دانشکده مهندسی صنایع و سیستم برگزار می کند.
گفتنی است دربخش دوم این نشست گزارش گروهی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های سلامت ورودی 97 از روند کارورزی با حضور اساتید دوره ارائه می شود.