یکشنبه 25 فروردین 1398 1185

کمک های جمع آوری شده "بنیاد خیّرین مدرس" به حساب هلال احمر واریز می شود

کمک های جمع آوری شده توسط"بنیاد خیّرین مدرس" برای هموطنان سیل زده، به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز می شود.

کمک های جمع آوری شده

در هشتمین جلسه اجرایی هیأت مدیره بنیاد غیر دولتی خیّرین مدرس که 21 فروردین ماه برگزار شد، مصوب گردید کمک های جمع آوری شده این بنیاد در مراسم دیدار نوروزی دانشگاهیان برای هموطنان سیل زده، به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز شود.
همچنین مقرر شد سایر کمک ها از این ردیف به مرور و پس از جمع آوری از طریق بنیاد در اختیار سیل زدگان قرار گیرد.