یکشنبه 25 فروردین 1398 1181

اعلام محورهای فعالیت خیّرین دانشگاه

عناوین محورها و زمینه های فعالیت خیّرین از سوی "بنیاد خیّرین مدرس" اعلام شد.

اعلام محورهای فعالیت خیّرین دانشگاه

بنیاد خیّرین مدرس زمینه های فعالیت خیّرین را در 6 محور شامل؛ تامین هزینه، تجهیز، احداث/مشارکت، وقف/اهداء، خدمات و سایر موارد تدوین و اعلام کرد.
بر اساس اعلام این بنیاد، خیّرین می توانند در تأمین هزینه تحصیلی دانشجویان (دانشجویان مناطق محروم- دانشجویان بی بضاعت- دانشجویان استعداد درخشان)، تأمین هزینه پروژه پژوهشی ( هزینه مواد- هزینه خرید دستگاه و تجهیزات- هزینه خرید خدمات)، تأمین هزینه پروژه پژوهشی فرادکتری، تأمین هزینه انتشارکتاب/ مجله، تأمین گرانت های تحقیقاتی، تأمین مالی هزینه های جاری دانشگاه و تأمین مالی مقرری ماهانه دانشجویان، بانی خیر باشند. همچنین در خصوص تجیز خوابگاه، آزمایشگاه تحقیقاتی، واحد پژوهشی، کلاس و سالن ورزشی اقدام کنند.
خیّرین می توانند در زمینه احداث/ مشارکت؛ آزمایشگاه تحقیقاتی، ساختمان دانشکده، ساختمان کلاس، ساختمان سالن ورزشی، واحد پژوهشی، ساخت بنا برای پارک/ مرکز رشد/ شرکت های دانش بنیان، ساخت بنا در اراضی دانشگاه برای خوابگاه، ساخت مزرعه برای دانشکده کشاورزی، ساخت دامداری برای دانشکده کشاورزی و ساخت مرغداری برای دانشکده کشاورزی فعالیت کنند.
بنا بر اعلام بنیاد خیّرین مدرس ، وقف/اهداء؛ امکانات و تاسیسات درآمدزا هم راستا با فعالیت های دانشگاه (داخل و یا خارج از کشور)، ساختمان برای ایجاد خوابگاه، زمین برای ساخت خوابگاه، کتابفروشی، بنا برای پارک/ مرکز رشد / شرکت های دانش بنیان، ماشین آلات کشاورزی، وسیله نقلیه(سواری- مینی بوس- اتوبوس)، کارخانه یا کارگاه تولیدی، مزرعه- دامداری و مرغداری برای دانشکده کشاورزی یکی دیگر از محورهای فعالیت خیّرین است.
خیّرین همچنین می توانند با ارائه خدمات شامل تدریس برای دانشگاه، راهنمایی برای دانشگاه، مشاوره برای دانشگاه و مدیریت برای دانشگاه، فعالیت کنند.
گفتنی است اجاره ساختمان برای رفع نیازهای دانشگاه (خوابگاه)، واگذاری امکانات- تاسیسات - مستحدثات برای بهره برداری علمی و فرهنگی و ایجاد بورس های تحصیلی و پژوهشی برای دانشجویان از کشورهای اسلامی از دیگر موارد مندرج در عناوین محورها های فعالیت خیّرین می باشد