یکشنبه 25 فروردین 1398 496

هشتمین جلسه هیأت مدیره "بنیاد خیّرین مدرس " برگزار شد

هشتمین جلسه اجرایی هیأت مدیره "بنیاد غیر دولتی خیّرین مدرس" 21 فروردین ماه برگزار شد.

هشتمین جلسه هیأت مدیره

در ابتدای این نشست دکتر محمدزاده گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای مصوبات جلسه قبل ارائه کرد و در ادامه مهندس خاکسار در خصوص کمک های جمع آوری شده بنیاد در مراسم دیدار نوروزی دانشگاهیان برای هموطنان سیل زده، گزارش داد. پس از بررسی همه جوانب موضوع کمک رسانی، مقرر گردید کمک هایی که تا کنون جمع آوری شده است به حساب هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز و به اطلاع عموم دانشگاهیان رسانده شود و سایر کمک ها از این ردیف به مرور و پس از جمع آوری از طریق بنیاد در اختیار سیل زدگان قرار گیرد.
در این جلسه همچنین پیرامون تعیین 5 محور با اولویت بندی برای ارائه در نشست تخصصی خیّرین که 18 اردیبهشت ماه در دانشگاه برگزار می شود، بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید دعوت نامه برای ثبت نام افراد به عنوان داوطلب خیر بر اساس فهرست دکتر موسوی در حوزه دانش آموختگان، فهرست مهندس خاکسار در حوزه خیّرین کشور، فهریت دکتر محمدزاده در حوزه خیّرین آموزش عالی و خیّرین دانشگاه تهران، توسط مهندس نصرتی تهیه و ارسال شود.