دوشنبه 27 اسفند 1397 1062

برگزاری مراسم دیدار نوروزی دانشگاهیان

دیدار نوروزی همکاران دانشگاهی برگزار می شود.

برگزاری مراسم دیدار نوروزی دانشگاهیان

به رسم هر ساله مراسم دیدار نوروزی دانشگاهیان 17 فروردین ماه از ساعت 10 تا 12 در مجموعه ورزشی شماره 2 واقع در ضلع جنوبی دانشگاه برگزار می شود. این مراسم با حضور رییس ، اعضای هیات رییسه، اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه روز شنبه برگزار خواهد شد.